Plan voor 350 nieuwe woningen in Nijkerkerveen

Foto:

Voor het woningbouwplan Deelplan 3 hebben eind vorig jaar een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen.

“De druk op de woningmarkt is ook groot in Nijkerkerveen. In het bestemmingsplan Deelplan 3 wordt de bouw van 350 woningen mogelijk gemaakt. In dit mooie plan is er een goede mix die aansluit bij de actuele vraag van woningen”, geeft wethouder Esther Heutink-Wenderich aan.
Het gaat om het gebied aan de zuidwestkant van Nijkerkerveen – gelegen tussen de Nieuwe Kerkstraat, de Laakweg en de Jacob de Boerweg. Het bestemmingsplan en de beantwoording van ingekomen zienswijzen worden door de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen.

Aandachtspunten

In de periode van het ter inzage liggen van het ontwerp bestemmingsplan is er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Veel omwonenden en geïnteresseerden hebben deze bijeenkomst bezocht. Het plan werd toegelicht en diverse vragen beantwoord. Er zijn verschillende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ingediend. Er is vooral aandacht gevraagd voor een goede waterhuishouding in Deelplan 3. Verder is de verkeersafwikkeling vanuit Deelplan 3 een belangrijk aandachtspunt. Op basis van de ontvangen zienswijzen zijn er meerdere wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Er waren ook positieve reacties over de gekozen planopzet en woningbouw voor Deelplan 3 in Nijkerkerveen.

Extra bijeenkomst

Er is besloten om een extra bijeenkomst te organiseren voor omwonenden op het moment dat de technische uitwerking van het bouwrijp maken van Deelplan 3 gereed is. Tijdens deze ‘technische sessie’ krijgen omwonenden meer informatie over de concrete maatregelen. Er wordt een toelichting gegeven over onder andere de ophoging van het plangebied en de waterhuishoudkundige maatregelen. De omwonenden ontvangen nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Vervolgproces

Als de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan het beeldkwaliteitsplan en de beantwoording van zienswijzen voor Deelplan 3 in Nijkerkerveen vast te stellen dan worden de stukken opnieuw voor een periode van zes weken ter inzage gelegd voor de beroepsprocedure. Als er geen sprake is van beroep bij de Raad van State treedt het bestemmingsplan in werking. Er kan dan gestart worden met het bouwrijp maken van het plangebied.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen