Heel veel vragen over komst asielzoekers, maar nog geen besluit

Foto:

Alle partijen hielden hun politieke mening voor zich tijdens de extra raadsvergadering over de komst van 350 asielzoekers.

Buiten bleef het trouwens rustig. De extra ingezette agenten, boa’s en beveiligers bleken overbodig. Op de tribune wel mensen uit Hoevelaken. Geen van hen wilde na afloop voor onze camera reageren. Toen die niet aanstond wilde iemand wel kwijt, dat het allemaal politiek correcte antwoorden waren, die hij gehoord had.

Het waren antwoorden van burgemeester Gerard Renkema en Ron van Ooijen (van het COA) op de tientallen vragen van de gemeenteraad.

Een besluit over de komst van de asielzoekers is dan ook niet genomen. Voor het zover is gaat het college nog met inwoners van Hoevelaken in gesprek. Dat gebeurt in de week van 12 juni. Daarna overlegt het college verder met de raad. De volgende stap: het opstellen van het collegebesluit. Dat moet dan uiteindelijk de gemeenteraad goedkeuren. De bedoeling is, dat dat nog voor de zomervakantie gaat gebeuren

Overigens niet, als het Marjolein Faber (PVV) ligt. Zij roept op in verzet te komen.

Communicatie

Omwonenden hebben inmiddels 2 brieven, één vorige week over de komst van de opvang en twee, een uitnodiging om te komen praten op 12, 13 of 14 juni. Dat praten gebeurt in het EK gebouw( de noodopvanglocatie), waar een aantal zalen voor worden ingericht. De gesprekken worden door het hele college in niet te grote groepen gevoerd. Individuele gesprekken zijn eventueel ook mogelijk.

In die gesprekken gaat het college toelichten, dat het 350 mensen 2,5 jaar lang onderdak wilt bieden. Het college wil weten welke zorgen en bezwaren er onder de bevolking leven.
Er zijn mensen, die hebben laten weten een bijdrage te willen leveren. Ook daar gaat het college mee in gesprek.
Behalve het college zijn ook politie en het COA aanwezig.
Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties.

Renkema maakte duidelijk, dat het geen inspraakbijeenkomsten zijn. Het zijn “consultatiegesprekken”. Hij liet ook weten, dat er een klankbordgroep, een omwonendenoverleg in het leven wordt geroepen.

Na 14 juni wordt er een verslag van al die gesprekken gemaakt. Dat verslag wordt bij de besluitvorming daarna betrokken.

Waarom een noodopvanglocatie in Hoevelaken

De landelijke overheid en het COA vragen al lange tijd gemeenten het probleem van de huisvesting van asielzoekers te helpen oplossen. Het college vond, dat ze daar aan moest bijdragen. Daarom heeft het college contact gezocht met het COA. Dat was nadat EK retail bereid bleek mee te werken en het gebouw beschikbaar wilde stellen.

Het gebouw zou wel 1000 asielzoekers kunnen huisvesten. Daar is het groot genoeg voor en het COA had daar wel oren naar. Maar dat ging het college veel te ver. Die vond – kijkend naar andere gemeenten en andere noodopvanglocaties – 350 mensen een overzichtelijk aantal.

Op den duur zullen er op die plek woningen gebouwd worden. Daarom is afgesproken, dat de noodopvanglocatie na 2,5 jaar definitief dicht gaat. Er kan niet verlengd worden, want dan zou vertraging in het ontwikkelen van de bouwplannen kunnen ontstaan.

Wie komen er

Voor het COA is de instroom van asielzoekers leidend. Dus, als er – bij wijze van voorbeeld – veel alleenstaande mannen instromen, dan worden die evenredig over de locaties in het land verdeeld. Je hebt dan als gemeente de mensen te accepteren, die het COA stuurt. Dat is tegenwoordig het beleid,
Dat wilde Nijkerk niet en kon dat ook afdwingen, omdat het al met het COA in gesprek was voordat dat beleid in ging.
Dus stuurt het COA een evenwichtige verdeling van mannen, vrouwen, echtparen en gezinnen naar Hoevelaken. Op de noodopvanglocatie komen geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen en evenmin asielzoekers uit veilige landen. Bovendien speelt het profiel van Nijkerk, dat is opgesteld ook een rol.

Mensen, die hier ondergebracht worden zullen in verschillende stadia van hun asielaanvraag zitten. Dus zullen er mensen komen, die net in het begin van die procedure zitten, of de procedure hebben afgerond en statushouder zijn geworden, maar nog geen woning hebben.

Nu heeft de gemeente de taak om jaarlijks een aantal statushouders aan een woning te helpen. Nijkerk voldoet tot nu toe steeds aan die verplichting. De raad was bang, dat de statushouders in het EK-gebouw daar bovenop ook aan een woning geholpen moeten worden. Dat is volgens burgemeester Renkema niet zo. Het aantal statushouders dat verplicht aan een woing gehlopen moet worden zal er niet door toenemen.

Veiligheidsplan

Een heet hangijzer is de veiligheid, vooral ook bij inwoner in de omgeving van het gebouw.

Er komt een veiligheidsplan.

Asielzoekers, die de huisregels overtreden of op een andere manier voor overlast zorgen, kunnen niet langer blijven. Ze worden dan door het COA overgeplaatst.
Brandweer en politie zijn betrokken bij het maken van dat plan. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken, dat er een politiepost komt waar een spreekuur gehouden wordt.

Naar aanleiding van de gespreksrondes met bewoners uit de omgeving, die in juni worden gehouden, zal het veiligheidsplan aangepast kunnen worden. Dat plan is niet alleen belangrijk voor omwonenden. Ook de gemeenteraad hecht er erg veel waarde aan. Daarom eist de raad, dat dat plan op tafel ligt voor er een besluit over de komst van de asielzoekers genomen wordt

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen