19 mensen willen burgemeester van Nijkerk worden

mei 27 , 16:50 Nieuws
2024 04 12 nieuwe burgemeester
Voor de burgemeestersvacature hebben zich 19 sollicitanten gemeld bij Henri Lenferink, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 9 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 2 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 5 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 61 jaar. Er zijn 16 kandidaten en 3 kandidates.

Procedure

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op maandag 22 april jl.
vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. In juli 2024 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting donderdag 3 oktober 2024 in de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk worden vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt vervolgens donderdag 12 december 2024 geïnstalleerd.
De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan.
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina.
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram, Mastodon en Threads , of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief .
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]