INGEZONDEN BRIEF: Wat willen de ouders van het Baken eigenlijk?

tekening: Bureau Bos
tekening: Bureau Bos
Foto:

Aan de ouders van het Kindcentrum Het Baken,

De gemeente heeft een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de herinrichting van het gebied rond Huize St Jozef. Daarin is ook de uitbreiding van Het Baken opgenomen.

De vraag die telkens weer gesteld wordt is: waarom met zijn allen op zo’n klein stukje en waarom gaat Het Baken niet verhuizen?
Het antwoord is steevast:  Het Baken maakt een onlosmakelijk deel uit van het concept “levendige gemeenschap” en de discussie is gesloten!

Wie ik hierbij niet hoor zijn de ouders i.c. de medezeggenschapsraad en de ouderraad van Het Baken. Wat is het beste voor de kinderen?
Iedereen ziet en ervaart nu toch bij de noodlokalen bij sporthal Watergoor hoe fijn het is als je ruimte om de school hebt! Ouders met het halen en brengen en de kinderen zelf met voldoende buiten-speel-ruimte! Waarom dan zo verkrampt vasthouden aan de locatie bij St Jozef?
Mijn vraag is dan ook wat willen de ouders eigenlijk? Laat u horen op de informatieavond in Het Baken op 29 november a.s.

Vriendelijke groeten.

Jan van den Brink
(lid van de klankbordgroep)

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden brieven, maar behoudt zich het recht voor brieven in te korten

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen