Opknapbeurt Arkervaart-Oost klaar

Foto: rechtenvrij

Gisteren is officieel de revitalisering van bedrijventerrein Arkervaart-Oost afgesloten. Tijdens een korte, bijeenkomst nabij het kruispunt Patroonstraat en Smitspol werd dit omvangrijke project afgesloten.

Door de provincie Gelderland en de Europese Commissie is € 1,6 miljoen subsidie verleend voor het revitaliseren van bedrijventerrein Arkervaart-Oost. Uit diverse beheerplannen heeft de gemeente Nijkerk aanvullende middelen toegevoegd, zodat het totaal beschikbare budget € 2,3 miljoen beschikbaar was.

Verbetering kwaliteit en uitstraling bedrijventerrein
Met dit bedrag is de herinrichting van de openbare ruimte aangepakt. Wethouder Geert Horst: “Met deze herinrichting is de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte op bedrijventerrein Arkervaart-Oost aanzienlijk verhoogd”.

Ook is onderzoek verricht naar duurzame energievoorziening en naar duurzame logistiek in relatie tot de vaarweg Arkervaart. En wordt gebiedsgericht beheer van het terrein ingesteld. De Ambachtstraat en Berencamperweg zijn eigendom van de provincie Gelderland, die verantwoordelijk is voor het beheer. Daarmee vallen deze straten buiten het project revitalisering bedrijventerrein Arkervaart-Oost.

Dit is een bericht van de gemeente

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen