CDA naar eigen zeggen consistent

Foto: Arjen Gerritsma

De oppositie vindt het CDA niet rechtlijnig in het debat over het zwembad. Volgens die partij heeft de oppositie ongelijk.

In de raad van donderdag reageerde de oppositie nogal verbaasd op het standpunt van het CDA om te onderzoeken of Bad Bloemendal open kan blijven in plaats van het bouwen van een nieuw zwembad. De oppositie reageerde met “konijn uit de hoge hoed”, “klapperende oren” en “in strijd met uw eigen nota”. Volgens fractievoorzitter Joop van Ruler is het CDA gewoon consistent. Om dat te onderstrepen stuurde hij ons verslagen van eerdere woordvoeringen over het zwembad, die kunt u hier nog eens nalezen.

Daarin komt u het amendement tegen, dat het CDA in maart 2013 indiende. CDA-er Stuive pobeerde zo een onderzoek om Bad Bloemendal overeind te houden te bereiken. Dat amendement werd in diezelfde vergadering verworpen. Het CDA stemde vervolgens wel in met de sportnota en daar staat in, dat we op weg moeten naar een nieuw zwembad. Die partij deed dat, omdat er volgens joop van Ruler: “behoudens het zwembad, veel andere goede elementen in zaten voor de sport in Nijkerk. Wij hebben daarbij wel nadrukkelijk de kanttekening geplaatst het met het onderdeel zwembad niet eens te zijn. Door de sportnota wel te steunen konden we ook ons amendement over aanvullende voorzieningen voor AVN, SC Hoevelaken en Hockey Club Nijkerk gerealiseerd krijgen.”

Dossier: Zwembad

Reacties