Groenhorst Nijkerk gaat voor duurzaam

Foto: Groenhorst College

Vorige week heeft Groenhorst Nijkerk het bronzen certificaat van Eco-schools ontvangen.

Met dit certificaat is een verdere stap gezet in het duurzaam maken van de school en schoolomgeving en komt het behalen van het officiële keurmerk dichterbij. Met deelname aan het traject Eco-schools laat de Nijkerkse onderwijsinstelling zien dat zij een actieve bijdrage wil leveren aan het goed en bewust omgaan met elkaar en het milieu.

Leerlingen hebben het voortouw bij het traject Eco-schools. Samen met twee docenten vormen zij een aparte werkgroep en hebben ze een milieu- en duurzaamheidsscan binnen de school uitgevoerd. Vanuit de resultaten is een actieplan opgesteld en zijn vervolgens verschillende acties ook uitgevoerd. Daarna zijn de resultaten geëvalueerd. Door het uitvoeren van deze stappen is nu al het bronzen certificaat behaald.

De beoordelingscommissie van Eco-schools was erg positief en enthousiast over de stappen en ideeën van de leerlingen.

‘De leerlingen hebben onder meer acties bedacht en uitgevoerd rondom het thema bijen’, vertelt Elzo Kroeske, begeleidend docent. ‘Het grote insectenhotel is gevuld met allerlei materialen om zo veel verschillende nuttige insecten aan te trekken. Tevens is er op de internationale dag van de aarde rondom het insectenhotel een bloemenmengsel gezaaid. Daarvoor is er contact gezocht met de bijenvereniging. Zij hebben het bloemenzaad ter beschikking gesteld. Tevens zijn er lessen gegeven over het nut van bijen in de natuur en was er een gastles van een imker’.

Met een aparte informatiehoek op school en via de website en nieuwsbrieven informeren de leerlingen iedereen over de doelstellingen en acties.

De leerlingen zijn inmiddels door directie gefeliciteerd met hun resultaat. Waarbij de leerlingen van de werkgroep een kleine attentie ontvingen voor hun inspanningen en de gehele school getrakteerd werd op een ijsje.

‘Samen willen we onze school duurzamer maken. De volgende mijlpaal is het realiseren van het Zilveren certificaat. Daarvoor staan er voor het nieuwe schooljaar weer verschillende activiteiten gepland en we hopen dit in het najaar 2016 af te kunnen ronden. Het besparen van water zal daarvoor een grote bijdrage leveren. We kijken ook hoe het onderwerp duurzaamheid in andere lessen terug kan komen. Duurzaamheid hoort natuurlijk niet bij één specifiek vak, maar moet een onderdeel van ons leren en werken worden. Iedereen; leerlingen, medewerkers, ouders, moet weten dat we een duurzame en maatschappijbewuste school zijn. En door er samen de schouders er onder te zetten, kunnen we dit goed realiseren.’ Aldus Barbera Wouters, begeleidend docent

Groenhorst heeft zich in oktober 2015 gecommitteerd aan Eco-schools om het thema duurzaamheid concreet zichtbaar te maken en te laten zien op welke manier de onderwijsinstelling duurzaam wil en kan zijn. Het project past goed bij de visie van Groenhorst Nijkerk; Laat je invloed groeien. leerlingen hebben namelijk het voortouw en worden zo meer betrokken bij hun leeromgeving en hebben hierin een actieve rol. Aan het initiatief Eco-schools doen wereldwijd zo’n 43.000 scholen in 58 landen mee. Het eindresultaat is het behalen van de Groene Vlag, het erkende keurmerk van Eco-schools.

Eco-Schools certificaat Brons Groenhorst Nijkerk

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden