FoodValley serieus met luchtkwaliteit bezig

Foto: rechtenvrij

EDE – Het Rijk heeft onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid.

Hieruit blijkt dat sommige effecten negatief zijn voor de gezondheid en andere positief. Het onderzoek toont onder andere aan dat omwonenden van veehouderijen minder last hebben van astma en allergieën. Het laat ook zien dat de kans op een longontsteking of een longfunctieverandering groter is, ook al zijn de effecten minder groot dan wanneer iemand rookt en zijn te vergelijken met de situatie voor mensen die langs een snelweg wonen.

Het onderzoek onderstreept volgens de Stuurgroep Luchtkwaliteit Regio FoodValley – waarin de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel zitting hebben – de noodzaak om maatregelen te treffen: ,,We bestuderen de komende tijd de rapporten en overleggen met het Rijk, de provincies, de gemeenten, de veehouderijsector, de GGD’s en Wageningen UR om de gevolgen voor onze regio scherp te krijgen. Het is inmiddels geen geheim dat fijnstof een rol speelt, maar er zijn meer veroorzakers van fijnstof dan alleen de (pluim)veehouderij.” Het onderzoek heeft inzichten opgeleverd in de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid, maar zijn nog niet compleet. Daarom zijn diverse vervolgonderzoeken gestart door het onderzoeksteam waaronder RIVM en Universiteit Wageningen.
Breed overleg
Regio FoodValley presenteerde al eerder cijfers met betrekking tot de aanwezigheid van hoge(re) concentraties fijnstof in dit gebied en de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Daarom besloten de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel al eerder om met elkaar te werken aan een plan van aanpak.

Een eerste voorstel voor de aanpak van luchtkwaliteit wordt volgende week, maandag 11 juli 2016, besproken met een brede delegatie van belangenorganisaties van veehouders. Het doel van het overleg is onder andere om basisafspraken te maken voor de gezamenlijke aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit. De Stuurgroep Luchtkwaliteit Regio FoodValley komt na de zomer, als de onderzoeken zijn bestudeerd en het overleg met belangenorganisaties heeft plaatsgevonden, met een uitgebreidere reactie en nadere informatie over het plan van aanpak.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden