Enthousiasme Sterk Merk Nijkerk laat op gang

Foto:

Rond de 20 vooral ondernemers wilden wel het verhaal van het “Sterk Merk Nijkerk” horen.

De avond was op maandag georganiseerd om zoveel mogelijk horeca-ondernemers de gelegenheid te geven van het verhaal kennis te nemen. Die lieten het op een enkeling na echter afweten.

Glenn Janssen van team Dietz legde eerst uit wat er de afgelopen maanden gebeurd was en waar men nu stond. Han Verhoog deed dat in december voor de pers.

Circle of food

Janssen benadrukte, dat het huidige verhaal van Nijkerk vooral gehoord wordt door Nijkerkers, die hier al jaren wonen. Voor nieuwe Nijkerkers, toeristen en mensen in de buurgemeenten is Nijkerk niet aantrekkelijk genoeg. Daar moet met behulp van City Marketing verandering in komen. Het verhaal van Nijkerk is  “the circle of food” (dat is alleen maar een werktitel) en de binnenstad is het het podium, waar dat verhaal verteld moet worden. In gewoon Nederlands: Nijkerk moet ten opzichte van andere gemeenten opvallen door voedsel in de breedste zin centraal te stellen.

Scepsis verandert in voorzichtig enthousiasme

De eerste reacties waren niet positief. “Het raakt mij als ondernemer helemaal niet. Gemeente in de omgeving hebben ook allemaal wat met voedsel” Hij noemde Bunschoten met vis en Barneveld met kippen en eieren. Anderen dachten, dat de avond over de BIZ en over de leegstand ging. Daarna  draaide de stemming langzaam om en werden er meerdere positieve opmerkingen gemaakt.. De noodzaak om gemeenschappelijk op te trekken werd breed gevoeld. Daar werden ook voorbeelden van gegeven. Men ging met elkaar in gesprek, want Nijkerk moet op den duur naar meer gaan smaken. Mogelijkheden die genoemd werden waren onder meer “jouw smaak centraal'” , een inspiratie-avond, proeverij voor dieren, vloggen over kookboeken, een foodhal, een eet-talage.

De werkgroep (met daarin Han Verhoog, Marina Lanting en Thea Kraaij) en Glenn Janssen nemen alle suggesties mee op zoek naar een concreet plan, smaakmakers, een slogan en een een logo. Het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van een sterk merk Nijkerk is nog lang voltooid. Wordt vervolgd dus.

Deze afbeelding laat zien, wat Nijkerk allemaal met food heeft, 24 uur per dag

 

 

 

Reacties