Aantrekkelijk Nijkerk, dat geldt niet voor iedereen (video)

Donderdagavond liet de raad zich informeren over het samenhangend geheel van plannen, dat Nijkerk voor de toekomst aantrekkelijk moeten maken.

In onze dossiers “Samen aan Zet“, “Circle of Food” en “Platform Binnenstad” hebben wde afgelopen maanden regelmatig bericht over de deelplannen, zoals de Havenkom, het Kerkplein en het verkeersplan. In grote lijnen werden die plannen nog eens uit de doeken gedaan. Dat is nodig, want nu is de gemeenteraad aan zet en moeten er politieke beslissingen genomen worden.

Voor die plannen behandeld werden, werd er een petitie aangeboden waaronder 140 mensen (voornamelijk winkeliers) hun handtekening hadden gezet. Zij willen als nog gratis parkeren in de binnenstad

Bovendien kwam algemeen directeur Marcel Roordink zijn verbazing uitspreken over de gedetailleerdheid van de plannen. Hij vroeg zich af, waarom de gemeente juist nu die plannen wilt doordrukken. Het was eens schreeuw om gehoord te worden.

Volgens Graafland had al het voorwerk tot een evenwichtig advies geleid. De samenhang tussen de deelplannen is volgens hem van groot belang.

In de discussies, die daarop volgden speelden de plannen rond het Kerkplein geen grote rol. Daar waren niet veel vragen over. Dat was rond het verkeersplan wel anders, al was het daar vooral een herhaling van zetten. Rondom de plannen van de Havenkom ging het over de belangen van ABZ. Bij het Huis van de Stad (aan de haven op de plek van de huidige dependance) vroeg men zich vooral af, hoe dat straks gaat “leven”.

Volgende week buigt de raad zich over de plannen, al dan niet na extra overleg over het parkeren en de Oostkadijk. Na afloop sprak Ely Hackmann Hiltjo Graafland (de foto’s zijn van Arjen Gerritsma).

Reacties