Discussie over grootte van Nijkerk

Foto:

De laatste dialooggroep van “Samen aan Zet” presenteerde maandagavond in een vol bedrijfsrestaurant van het stadhuis haar visie.

Het ging over wonen en woonomgeving. Om dat wat makkelijk uit te leggen, was er een animatie gemaakt.

De aanwezigen vonden op tafel een placemat, ontworpen door Linda Verkaaik (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Het gaat om zeven visies , die moeten leiden tot een toekomstgerichte duurzame leefomgeving. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

In de weergave van de visie is de regenboog een bindend element. Een regenboog heeft alle kleuren en staat daarmee symbool voor diversiteit; de visie gaat over alle doelgroepen.

  1. De woonkernen voorzien in de beschikbaarheid van de basisbehoeften in een verzorgde en goed bereikbare omgeving.
  2. Comfortabel wonen in een geordende omgeving draagt bij aan een respectvol, tolerant en aangenaam leefmilieu.
  3. Leven in een omgeving waarin op een verantwoorde en duurzame wijze wordt omgegaan met de belangen van boeren, bewoners, landgoedeigenaren, recreanten en natuur.
  4. Groene ruimte en monumenten geven rust en inspiratie en zijn belangrijk voor het welzijn en de Nijkerkse identiteit.
  5. Leven in een waardevolle omgeving waar sociale verbondenheid voelbaar is en ervaren wordt.
  6. Bereikbaarheid en veiligheid vormen de basis voor aangenaam woon-, werk- en recreatiegenot.
  7. De kracht uit de samenleving wordt benut; de gemeente stimuleert de aanjaagfunctie van inwoners en faciliteert burgerinitiatieven.

Grootte van Nijkerk leidt tot discussie

In het vragenrondje vroeg Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) of er nagedacht was over de grootte van Nijkerk. Moet Nijkerk groeien, of juist niet? Volgens sommigen in de dialooggroep moet de groei niet echt gestimuleerd worden, omdat dat strookt, met “wat nijkerk is”. Hary van den Berg (IVN) zag de kans schoon om de landschappelijke waarde van de gemeente Nijkerk nog maar eens te onderstrepen. Boudewijn van der Woerd pleitte wel voor groei, want die brengt welvaart. Wethouder Wim Van Veelen refereerde aan het zojuist verschenen rapport “Bevolkings- en huishoudensprognose 2017 Provincie Gelderland“. Daarin staat letterlijk: “Binnen Gelderland kan de FoodValley als groeiregio worden aangemerkt, op afstand gevolgd door de stedelijke regio’s Arnhem en Nijmegen en de regio Noord-Veluwe.” en ” De FoodValley is de enige regio waar de groei van gezinnen ook op de langere termijn nog aanzienlijk is. ” Jan van Deuveren uit Nijkerkerveen reageerde verontrust: “als we maar niet weer een driepdorpenmodel voor Nijkerkerveen krijgen.” Peter Toonen (WSN) pleitte voor kwaliteit boven kwantiteit. Hjij vond, dat de verschillende kernen niet aan elkaar mogen groeien.

Cultuurpodium wordt gemist

Er zou een multifunctioneel cultuurpodium moeten komen. Behoud van monumenten wordt als belangrijk gezien. Zoals cultuur wordt gezien als een belangrijk item voor het welbevinden van mensen. Ook wordt een herkenbaar element gemist bij de entree van de verschillende kernen.

Deel van het restaurant was bijzonder aangekleed

Aangenaam verrast

Wethouder Nadya Aboyaakoub gaf aan dat zij ‘aangenaam verrast’ is over de visie. Het spectrum aan onderwerpen is breed en het kost veel energie om van al die onderwerpen samen een visie te maken. Zij heeft respect voor al die mensen die in de dialooggroepen werken aan het mooier en beter maken van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Namens het college complimenteerde ze de groep met de gedane arbeid en het resultaat daarvan. Wethouder Aboyaakoub: “De creativiteit in dit kleurrijke gezelschap is fantastisch en de films, flyer en de placemat zijn een mooie nalatenschap voor diegenen die niet in een dialooggroep hebben meegedacht.”

De dialooggroep had gewerkt uit liefde voor Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Appel, Driedorp, Holk,Prinsenkamp en Holkerveen en dat in een film laten vatten.

Dossier: Samen aan zet

Reacties