Rekenkamer en College verdeeld over uitbesteden sportaccommodaties

Foto: nijkerk.nieuws.nl

Burgemeester en wethouders zijn het niet eens met de conclusies in een onderzoek door de Rekenkamer.

De rekenkamer heeft onderzocht wat de gemeente moet doen bij het uitbesteden van de sportaccommodaties.

De belangrijkste conclusie: de gemeenteraad kan niet verantwoord besluiten over de uitbesteding van sportaccommodaties. Volgens de rekenkamer had het college alternatieve vormen van beheer en exploitatie nader moeten uitwerken met voor- en nadelen en risico’s. Daar is het college het niet mee eens. Dit was echter niet nodig volgens het college, omdat de gemeenteraad de beleidskaders al had vastgesteld en de nu lopende voorbereidingen voor de aanbesteding van de exploitatie van het nieuwe zwembad en de binnensportaccommodaties volledig in lijn zijn met deze beleidskaders.

B&W vindt wel, dat de rekenkamer een goed beeld van de huidige situatie geeft: De lopende overeenkomsten zijn niet allemaal het zelfde. Er zijn drie overeenkomsten met SRO en deze hebben alle drie andere uitgangspunten ten aanzien van beheer, exploitatie, onderhoud en eigendom. Dit zorgt voor verwarring, bij de exploitant, de sportverenigingen en de gemeente. Daarbij is de verantwoording van de overeenkomsten ook niet in alle gevallen helder en duidelijk.

Op dit moment heeft de gemeente slechts gedeeltelijk inzicht in de kosten en opbrengsten per sportaccommodatie. Ten aanzien van de gebouwen waarbij het eigendom is overgedragen, is dit inzicht er niet of nauwelijks, ook niet ten aanzien van het onderhoud. Maar – zo reageert het college – dit is inherent aan de gekozen exploitatievorm: overdracht van eigendom via een recht van opstal betekent feitelijk dat alle lusten en lasten ten aanzien van deze accommodaties (in theorie) bij de exploitant/eigenaar liggen.

Dat kan beter en daarom stelt het college voor om één contract met één exploitant voor alle binnensportaccommodaties (inclusief het nieuwe zwembad) af te sluiten. Met de buitensportverenigingen moet het overleg over de toekomstige exploitatie nog op gang komen.

Dossier: Zwembad

Reacties