Gemeente ontvangt Keurmerk Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Foto: nijkerk.nieuws.nl

De gemeente Nijkerk heeft als vijfde gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen.

Directeur Tea Hol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) overhandigde het keurmerk maandag aan de wethouders Marly Klein en Nadya Aboyaakoub. “Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Vroegtijdige signalering van kindermishandeling is heel belangrijk om snel hulp te kunnen bieden”, geeft Nadya Aboyaakoub aan. Marly Klein vult aan: “en zo kunnen we ook huiselijk geweld sneller stoppen en vaker voorkomen.”

De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. De Meldcode bevat een stappenplan die de beroepskracht stap voor stap ondersteunt vanaf het moment dat hij signaleert tot het doen van een melding. Professionals die handelen vanuit een Meldcode grijpen drie keer vaker in bij een vermoeden van kindermishandeling dan professionals zonder Meldcode.

De overhandiging van het Keurmerk Meldcode door Tea Hol (directeur LVAK) aan wethouder Marly Klein en wethouder Nadya Aboyaakoub. Verder staat Annelies Kooiman (procesregisseur Jeugd en Veiligheid van de gemeente Nijkerk) op de foto.

Verdere scholing over de meldcode

Bijna 80 lokale professionals hebben inmiddels een cursus gevolgd om via de Meldcode signalen te herkennen, risico’s in kaart te brengen, gesprekken met ouders aan te gaan en eventueel hulp te organiseren. Het gaat onder andere om huisartsen, (para) medici, medewerkers van de gebiedsteams, consulenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

Deze vakgroep heeft de Meldcode beoordeeld en getoetst aan de wettelijke voorwaarden voor de Meldcode. De gemeente Nijkerk werkt inmiddels met de Meldcode en voldoet ook aan deze regels.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden