Mening over komst asielzoekers verdeeld

feb 16 , 13:35 Nieuws
2024 01 31 simpele kamer asielzoekers
Volgend jaar hebben we een Nijkerk waarschijnlijk een AZC. De gemeenteraad gaat erover nadenken, hoe dat het beste kan .
Als je reacties op social media ziet, lijken de meeste mensen tegen de komst van zo'n AZC. Wij zochten uit hoe dat landelijk ligt.

Niet eenvoudig

Het aantal Nederlanders dat het eens is met de komst van asielzoekers is niet eenvoudig te vatten in één percentage. De meningen hierover zijn genuanceerd en complex, en verschillende onderzoeken geven verschillende nuances weer.

Recente studies

Een meerderheid van de Nederlanders is voorstander van de opvang van asielzoekers:
In een onderzoek van het CBS uit 2018 gaf 77% van de volwassenen aan dat ze het wenselijk vinden om vluchtelingen die door oorlog of vervolging zijn verdreven op te vangen in Nederland.
Een onderzoek van I&O Research uit 2023 liet zien dat 60% van de Nederlanders het asielbeleid steunt.
In een peiling van EenVandaag uit 2024 gaf 57% van de Nederlanders aan dat ze vinden dat Nederland meer asielzoekers moet opnemen.

Zorgen

Sommige mensen vrezen voor de veiligheid of de Nederlandse normen en waarden.
Anderen maken zich zorgen over de druk op de Nederlandse samenleving, zoals de toenemende vraag naar huisvesting en zorg.
In het onderzoek van I&O Research uit 2023 was 39% van de Nederlanders oneens met de stelling dat het huidige asielbeleid te soepel is.

De mate van steun voor asielzoekers hangt af van verschillende factoren

Politieke voorkeur: Stemmers op PVV en Forum voor Democratie zijn over het algemeen minder geneigd om asielzoekers te verwelkomen dan stemmers op andere partijen.
Leeftijd: Ouderen zijn over het algemeen minder positief over asielzoekers dan jongeren.
Opleidingsniveau: Mensen met een hogere opleiding zijn over het algemeen meer geneigd om asielzoekers te verwelkomen dan mensen met een lagere opleiding.
Het is belangrijk om te beseffen dat er een verschil is tussen meningen over asielzoekers in het algemeen en meningen over de praktische aspecten van asielopvang:
Zo kan iemand het in principe eens zijn met de komst van asielzoekers, maar tegelijkertijd bezorgd zijn over de overlast die een asielzoekerscentrum in de eigen buurt kan veroorzaken.

Conclusie

De Nederlandse bevolking is verdeeld over de komst van asielzoekers. Er is een meerderheid die voorstander is van opvang, maar er zijn ook zorgen over de praktische aspecten en de mogelijke gevolgen voor de samenleving. De mate van steun hangt af van verschillende factoren, zoals politieke voorkeur, leeftijd en opleidingsniveau.
Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina.
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon , of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief .
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]