Ruimere subsidiemogelijkheden voor klimaatmaatregelen 

apr 18 2023, 9:27 Nieuws
2023 04 18 klimaatstresstest
De voorwaarden zijn versoepeld, de subsidiebedragen verhoogd.
Inwoners van het beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe, die maatregelen nemen om hun leefomgeving te vergroenen of (drink)water te besparen, kunnen vanaf nu individueel aanspraak maken op subsidie van het waterschap.
Tot nu toe konden inwoners deze subsidie alleen in groepsverband van ten minste zes personen aanvragen. Ook is er in totaal meer subsidiegeld beschikbaar en zijn de maximale subsidiebedragen flink verhoogd: van 15 duizend naar 75 duizend euro. Bovendien geldt vanaf nu eenzelfde subsidiepercentage voor alle klimaatmaatregelen die voor deze subsidie in aanmerking komen, namelijk 25 procent. Voorheen verschilde dat percentage per maatregel.
Dit zijn enkele van de wijzigingen in de Regeling Stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2023, die het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft vastgesteld. Met deze Regeling hoopt het waterschap een versnelling te realiseren van klimaatmaatregelen in de bebouwde omgeving, zowel door inwoners, als door woningcorporaties en gemeenten. De regeling bestaat sinds 2020.
Heemraad Frans ter Maten: “Klimaatmaatregelen in de bebouwde omgeving zijn ontzettend belangrijk, zeker nu we zo vaak te maken hebben met hitte en lange periodes van droogte of juist met extreem veel neerslag in korte tijd. Als waterschap willen we onze inwoners helpen om hun directe leefomgeving te vergroenen, hittestress tegen te gaan en maatregelen te treffen om water te besparen.”
De herziene regeling wil ook aansporen tot maatregelen die het gebruik van drinkwater verminderen. Dat kan immers op allerlei manieren: van het opvangen van hemelwater in een regenton en groene maatregelen die zorgen voor waterberging, tot het aanleggen van systemen waarmee relatief schoon afvalwater in huis hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet.
Via de website www.vallei-veluwe.nl/subsidie staan alle spelregels rondom de subsidieregeling, zoals maatregelen die in aanmerking komen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet de aanvraag worden ingediend vóórdat met de werkzaamheden wordt gestart en moet achteraf met foto’s aangetoond worden dat de maatregel is uitgevoerd. De kosten van de maatregel(en) moeten ten minste 2.000 euro bedragen. Op de site kan heel eenvoudig het aanvraagformulier worden ingevuld.
In de nieuwe regeling is voor gemeenten en woningbouwverenigingen opgenomen dat de gesubsidieerde maatregelen minimaal 5 jaar in stand gehouden moeten worden, aangezien het daarbij veelal zal gaan om grotere projecten. Voor particulieren en andere rechtspersonen geldt die instandhoudingsverplichting niet. Inwoners en woningbouwcorporaties mogen de subsidie eventueel stapelen met gemeentelijke of provinciale subsidieregelingen, mits dit is toegestaan vanuit de voorwaarden van die andere subsidieregelingen. Voor gemeenten geldt de voorwaarde dat de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet ook al een bijdrage ontvangt vanuit het Rijk of vanuit de regeling Ontvlechten Waterstromen (BOW) van het waterschap.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen?
Like dan ook onze Facebookpagina.
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram en Mastodon , of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief .

Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden.
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]