Verhoale in et Veluws dialect: Tiedverschil

mrt 06 2023, 9:00 Nieuws
2022 02 06 ap uut appel 0241 1 1 1 1 2 1 1 1
Lees net dat de bewoeners van de Oosteleke deelstoate van India wille dat hun klok een uur veuruut e'zet wordt, an de Oostkant komt de zon twee uur vrogger op dan an de Westkant, dat geeft veerders niet mar ze kenne mar één tijdzone.
Et is wat met die tijdzone's, zou d'r grêêg meer over vertelle, zoas hoe dat krek in mekoar zit met GMT (Greenwich Mean Time) et het te maake met de zon op et hoogste punt in Greenwich op een bepoalde tied. En dat d'r ok een atoomtied bestoat, UTC (Universal Time Coörditated) Die loope oardeg geliek want teege de tied dat ze een seconde goan verschille, deur een hikje van oenze weereldbol of zo, wordt meteen met een schrikkelseconde de boel weer geliek e'trukke.
Kloar...
Mar...as je net denkt dat je et een beetje begriept bin je d'r nog niet. Dan krieg je te maake met verschille in zoemer en wientertied, wientertied Zuujelek halfroend, zoemertied Noordelek halfroend, lande woarvan niet elke previncie zin het um mee te doen, en neum mar op...
Zo leij't in de USA de stoat Arizona dwars en doet niet mee an wat ze doar DAYLICHT SAVING TIME neume, en in Canada he'n ze in de previncie Saskatchewan gien zin in et veur of achteruut zette van de klokke. Buute dat, he'n ze doar veul meere tijdzone's en begint de rest van dat land um 2.00 uur 's nachs op de tweede zondag in meert met de zoemertied. Australië het drie tijdzone's, doar begint de zoemertied op de eerste zondag van oktober en houdt op de eerste zondag van april op.
An de andere kant van de Evenoar is et in oenze wienter zoemer. Keu'j je 't nog volge? Ik niet, mar d'r bin genog minse die et je met plezier hoarfien uutlêêge.
Trug noar Nederland, Niekark...
Wuullie he'n nog veerteg menuute van de Mof noe 'k d'r over noadenk zei moeder, tiedverschil met Berlijn van veur de tweede wereldoorlog toe et gedoe in 1977 ok weer in Nederland begos. As je et Aardriekskundeg bekiekt klopt dat wel mar et is netuurlek oenhandeg in de umgang met oenze Oosterbuure.
Oenze wientertied is eigelek zon beetje de " echte" tied.
Teegewooreg begint de zoemertied in de Europese Unie in et leste weekend van meert en houdt et leste weekend van oktober op.
Van 1916 tot 1945 had oens land ok zoemer en wientertied, doarveur was et een rommeltsje want toe had elke stad die de verbeelding had d'r iets toe te doen, ze eige tied.
Ik kan et oardeg volge as ik gewoon thuus bin mar raak zwoar in verwarring as ik temaake krieg met andere tiedverschille, bieveurbeeld toe we een keer in zon nacht dat de tied verzet mos worre (dat gebeurt veur de handegheid altied 's nachs) trug vleuge uut een land woar de tied ok al anders was, dan goat veur mien geveul oenze eige tied ok met met de warkelekheid an de hoal.
IS ET NOE MARGE EEN UUR LOARER VROG OF EEN UUR VROGGER LOAT? OF ANDERSUM?
bijdrage van Ap uut Appel
2022 02 06 verhoale in et veluws dialectjpg
2021 09 14 banner verkiezingen