Nijpend lerarentekorten in deze regio

Foto:

AMERSFOORT – Eind mei verstrekte UWV 3.103 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort.

Dat waren 127 (-3,9%) uitkeringen minder dan een maand geleden.

De kans op werk als leerkracht of docent in de regio Amersfoort is groot. Het onderwijs is met ruim 10.700 werknemersbanen behoorlijk vertegenwoordigd in de regio. De onderwijssector heeft te maken met o.a. grote tekorten aan leraren in het basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs. Het aantal leerkrachten en docenten in deze regio met een WW-uitkering in deze sector is het afgelopen jaar gedaald naar 50 personen.

Daling WW-uitkeringen

UWV verstrekte eind mei in de regio Amersfoort 3.103 WW-uitkeringen. Dat is een afname met 127 WW-uitkeringen (-3,9) ten opzichte van april dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 1.332 WW-uitkeringen minder (-30%). Het WW-percentage daalde wederom licht en kwam uit op 1,7% van de regionale beroepsbevolking. Ook het landelijk WW-percentage daalde opnieuw en kwam de afgelopen maand uit op 1,8% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Afnemend aantal werkzoekende leraren

In de arbeidsmarktregio Amersfoort waren er eind mei 2022 slechts 50 werkzoekende leraren met een WW-uitkering. De grootste groep bestond uit werkzoekende docenten voortgezet onderwijs. Het gaat hier om 24 personen. Ten opzichte van een jaar geleden is deze groep met 17% afgenomen. De groep werkzoekende docenten beroepsonderwijs is het afgelopen jaar met 21% afgenomen en kwam eind mei uit op 11 personen. De groep leerkrachten basisonderwijs daalde het afgelopen jaar met 48% het sterkst. Er stonden eind mei nog 15 leraren basisonderwijs in de regio Amersfoort bij UWV geregistreerd.

Scholen Amersfoort kampen met nijpende lerarentekorten

In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs is de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort krap tot zeer krap te noemen. Dit wil zeggen dat er erg weinig werkzoekenden met een kortdurende WW-uitkering tot zes maanden beschikbaar zijn voor vacatures bij scholen. In 2016 waren er nog overschotten aan leerkrachten in het basisonderwijs. De situatie op de arbeidsmarkt is daarna veranderd en het werd voor scholen steeds moeilijker om leerkrachten aan te trekken. Vanaf 2019 is er sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ten aanzien van het basisonderwijs valt vooral op dat er grote regionale verschillen zijn. De Randstad en de naastgelegen regio’s zijn krap te noemen. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in Friesland, is de arbeidsmarkt voor leerkrachten basisonderwijs nog ruim. De regio Amersfoort staat in de middenmoot van regio’s in Nederland als het gaat om de tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs. Het voortgezet en beroepsonderwijs hebben te maken met tekorten aan docenten in vrijwel alle vakken. Er is in de regio Amersfoort vooral veel vraag naar leraren basis- en voorschoolsonderwijs, docenten taalkundige vakken vo/mbo en docenten exacte vakken vo/mbo. De verwachting is dat de komende jaren lerarentekorten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijven bestaan. De prognose voor het beroepsonderwijs is moeilijker te geven, omdat een groot deel van de instroom van leraren niet afkomstig is van de lerarenopleiding, maar vanuit het bedrijfsleven.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina. Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen