Gezamenlijke afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen in Regio Foodvalley

Bedrijventerrein De Flier in Nijkerk
Bedrijventerrein De Flier in Nijkerk
Foto: archief

Nijkerk en de overige  zeven gemeenten in Regio Foodvalley hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de regio. Dit staat in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW).

In dit programma staat hoe bedrijventerreinen worden uitgegeven en aan welke kwaliteitseisen werklocaties moeten voldoen. Duurzaamheid, klimaat en energie zijn belangrijke thema’s die terugkomen in deze regionale afspraken.

Werkgelegenheid

Deel overzichtskaart regio Foodvalley. Bron: CBS, 2020; RWS, 2020; IBIS, 2019. Bewerking: Stec Groep, 2020.

In Regio Foodvalley zitten naast Nijkerk ook de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen.

De regio heeft een sterke economie. Bedrijventerreinen vormen hierin een belangrijke pijler. Ongeveer 45 procent van de werkgelegenheid, dat zijn circa 75.000 banen, is op de bedrijventerreinen gevestigd.

Bedrijventerreinen zorgen voor veel werk, meer dan de helft van de regionale economie. De afgelopen 10 jaar zijn er ongeveer 10.000 banen op de bedrijventerreinen bijgekomen. Op een aantal bedrijventerreinen blijft de groei van de werkgelegenheid achter, dit heeft onder andere te maken met gebrek aan ruimte.

Groei bedrijven

De groei van de werkgelegenheid zit voornamelijk in de doorontwikkeling en de groei van de bedrijven. De bedrijven in de regio groeien, ontwikkelen en verduurzamen. Regio Foodvalley wil de bedrijven in de regio houden en eventueel de ruimte bieden die zij nodig hebben. Maar de vraag naar meer ruimte neemt steeds meer toe. Niet alleen voor de doorontwikkeling van bedrijven, maar ook om woningen te bouwen en energie op te wekken. Het is belangrijk om hier een goede balans in te vinden.

Regionale afspraken

Over de invulling van bedrijventerreinen zijn regionale afspraken gemaakt met de acht regiogemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht. Deze afspraken zijn vastgelegd in het RPW. Het RPW bestaat uit een visie op de economische toekomst in de regio en een uitvoeringskader. Regio Foodvalley wil nu en in de komende jaren voldoen aan de te verwachten marktvraag, maar ook flexibiliteit hebben om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in een dynamische markt.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen