Vergunning aanvragen wordt eenvoudiger

GEMEENTE NIJKERK – Bedrijven die vergunningen nodig hebben, hoeven vanaf 1 oktober 2010 nog maar één aanvraag te doen. Dit vloeit voort uit invoering van de Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo smeedt 25 vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu samen tot een: de omgevingsvergunning.
De wet regelt bovendien welke overheid de vergunningaanvraag behandelt: de gemeente of de provincie. Hiermee maakt de overheid het aanvragen een vergunning een stuk simpeler.
 
Eén loket, één procedureBedrijven kunnen hun omgevingsvergunning vanaf nu in één keer aanvragen bij het Omgevingsloket online (zie Links). Ook burgers die een omgevingsvergunning nodig hebben, bijvoorbeeld als zij hun huis gaan verbouwen, kunnen bij dit loket terecht. Achter dit loket werken de provincies en gemeenten samen aan één vergunning zonder tegenstrijdige voorschriften. Voor de omgevingsvergunning is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk en er is nog maar één overheid bevoegd om de vergunning af te geven: de gemeente of de provincie. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.
 
Van provincie naar gemeenteOp dit moment hebben zo’n 560 bedrijven een provinciale milieuvergunning. Voor de meeste van deze bedrijven geldt dat Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente waar het bedrijf is gevestigd voortaan beslissen over de omgevingsvergunning. Dus ook over de milieuzaken. Wel moeten Gedeputeerde Staten voor het milieuonderdeel een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarin geven zij de gemeente de kaders en randvoorwaarden aan waaraan de vergunning moet voldoen.
 
Vergunning van de provincieVoor ongeveer 140 bedrijven in Gelderland blijft de provincie verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de controle op de omgevingsvergunning. Het gaat om bedrijven waarop de IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG over geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) of het BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) van toepassing is. Gedeputeerde Staten (GS) zijn voor die bedrijven het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Dus ook voor zaken als bouwen, slopen, bomen kappen en reclameborden plaatsen.

GEMEENTE NIJKERK – Bedrijven die vergunningen nodig hebben, hoeven vanaf 1 oktober 2010 nog maar één aanvraag te doen. Dit vloeit voort uit invoering van de Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo smeedt 25 vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu samen tot een: de omgevingsvergunning.

De wet regelt bovendien welke overheid de vergunningaanvraag behandelt: de gemeente of de provincie. Hiermee maakt de overheid het aanvragen een vergunning een stuk simpeler.

 

Eén loket, één procedure
Bedrijven kunnen hun omgevingsvergunning vanaf nu in één keer aanvragen bij het Omgevingsloket online (zie Links). Ook burgers die een omgevingsvergunning nodig hebben, bijvoorbeeld als zij hun huis gaan verbouwen, kunnen bij dit loket terecht. Achter dit loket werken de provincies en gemeenten samen aan één vergunning zonder tegenstrijdige voorschriften. Voor de omgevingsvergunning is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk en er is nog maar één overheid bevoegd om de vergunning af te geven: de gemeente of de provincie. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

 

Van provincie naar gemeente
Op dit moment hebben zo’n 560 bedrijven een provinciale milieuvergunning. Voor de meeste van deze bedrijven geldt dat Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente waar het bedrijf is gevestigd voortaan beslissen over de omgevingsvergunning. Dus ook over de milieuzaken. Wel moeten Gedeputeerde Staten voor het milieuonderdeel een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarin geven zij de gemeente de kaders en randvoorwaarden aan waaraan de vergunning moet voldoen.

 

Vergunning van de provincie
Voor ongeveer 140 bedrijven in Gelderland blijft de provincie verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de controle op de omgevingsvergunning. Het gaat om bedrijven waarop de IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG over geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) of het BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) van toepassing is. Gedeputeerde Staten (GS) zijn voor die bedrijven het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Dus ook voor zaken als bouwen, slopen, bomen kappen en reclameborden plaatsen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden