Lastendruk laaggehouden door ombuigingen

Foto:

GEMEENTE NIJKERK – Ondanks de economische recessie waar ook Nijkerk mee te maken heeft, is de Programma-begroting van de gemeente Nijkerk voor 2011 en 2012 sluitend. Daarbij is de gemeente erin geslaagd om de stijging van de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Dankzij een groot aantal besparingsvoorstellen, is deze beperkt tot een trendmatige aanpassing van 0,6 %.  De gemeente hoeft daarbij nauwelijks te snijden in voorzieningen of maatschappelijke verbanden. Het college van burgemeester en wethouders heeft naast het  laag houden van de lastendruk nog drie speerpunten in haar beleid:  open communicatie en samenspraak, duurzame economie en een actieve en veilige samenleving. Deze speerpunten komen in de begroting 2011 terug. Structuurvisies De komende tijd zal de gemeente Nijkerk de basis leggen voor de structuurvisies van de gemeente Nijkerk, de binnenstad van Nijkerk en Nijkerkerveen. Daarin geeft de gemeente de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van deze gebieden aan. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties  worden betrokken bij de uitwerking van deze visies. Daarnaast wordt de basis gelegd om het gebied rondom de Havenkom opnieuw in te richten. Jeugd, zorg, onderwijsWat betreft jeugd en onderwijs, is een speerpunt om voor de Oranje Nassauschool en de Beatrixschool adequate huisvesting te realiseren. Het college zorgt voor voldoende voorschoolse educatie voor kinderen met taalachterstanden. Ook vindt de gemeente het van groot belang dat het Centrum voor Jeugd en Gezin goed gaat functioneren en dat er in Hoevelaken intramurale zorg komt. Er zal bovendien aandacht zijn voor het oplossen van knelpunten bij de buitensportaccommodaties. Natuur en milieuDe gemeente vindt het milieu erg belangrijk. Daarom zet zij in op realisatie van een biomassacentrale. In het deelgebied Veldbeek-Appel-Erica moet een ecologische verbinding gaan lopen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Daarmee zorgt de gemeente Nijkerk ervoor dat planten en dieren zich kunnen verplaatsen en verspreiden. En wat nog meerDe gemeente start met de bouw van station Hoevelaken. Daarnaast bereidt het college de aanleg van de  spooronderdoorgang Amersfoortseweg voor. Ook gaat het college onderzoeken hoe kennisintensieve werkgelegenheid naar Nijkerk kan worden gehaald. Tenslotte wil zij de regionale samenwerking intensiveren. MeerjarenramingDe programmabegroting 2011-2014 van de gemeente Nijkerk is voor de jaren 2011 en 2012 sluitend. Voor de jaren 2013 en 2014 raamt het college op dit moment een tekort van jaarlijks ongeveer € 0,5 miljoen. De verwachte bezuinigingen van het Rijk hebben ook effect op de gemeentelijke financiële huishouding. Om die  kortingen op de inkomsten te kunnen opvangen, moet de gemeente meerjarige bezuinigingen doorvoeren. Het uitgangspunt hierbij is dat inwoners, ondernemers en verenigingen zo min mogelijk door deze maatregelen worden geraakt.Toelichting op de begrotingHalf november verschijnt in de Stad Nijkerk een ‘Begrotingskrant’. Daarin geeft de gemeente een uitgebreide toelichting op de begroting. Hierin staan ook de interessante projecten die de gemeente in 2011 uitvoert en de gemeentelijke belastingtarieven voor 2011.

GEMEENTE NIJKERK – Ondanks de economische recessie waar ook Nijkerk mee te maken heeft, is de Programma-begroting van de gemeente Nijkerk voor 2011 en 2012 sluitend. Daarbij is de gemeente erin geslaagd om de stijging van de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Dankzij een groot aantal besparingsvoorstellen, is deze beperkt tot een trendmatige aanpassing van 0,6 %.  De gemeente hoeft daarbij nauwelijks te snijden in voorzieningen of maatschappelijke verbanden. Het college van burgemeester en wethouders heeft naast het  laag houden van de lastendruk nog drie speerpunten in haar beleid:  open communicatie en samenspraak, duurzame economie en een actieve en veilige samenleving. Deze speerpunten komen in de begroting 2011 terug.

Structuurvisies
De komende tijd zal de gemeente Nijkerk de basis leggen voor de structuurvisies van de gemeente Nijkerk, de binnenstad van Nijkerk en Nijkerkerveen. Daarin geeft de gemeente de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van deze gebieden aan. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties  worden betrokken bij de uitwerking van deze visies. Daarnaast wordt de basis gelegd om het gebied rondom de Havenkom opnieuw in te richten.

Jeugd, zorg, onderwijs
Wat betreft jeugd en onderwijs, is een speerpunt om voor de Oranje Nassauschool en de Beatrixschool adequate huisvesting te realiseren. Het college zorgt voor voldoende voorschoolse educatie voor kinderen met taalachterstanden. Ook vindt de gemeente het van groot belang dat het Centrum voor Jeugd en Gezin goed gaat functioneren en dat er in Hoevelaken intramurale zorg komt. Er zal bovendien aandacht zijn voor het oplossen van knelpunten bij de buitensportaccommodaties.

Natuur en milieu
De gemeente vindt het milieu erg belangrijk. Daarom zet zij in op realisatie van een biomassacentrale. In het deelgebied Veldbeek-Appel-Erica moet een ecologische verbinding gaan lopen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Daarmee zorgt de gemeente Nijkerk ervoor dat planten en dieren zich kunnen verplaatsen en verspreiden.

En wat nog meer
De gemeente start met de bouw van station Hoevelaken. Daarnaast bereidt het college de aanleg van de  spooronderdoorgang Amersfoortseweg voor. Ook gaat het college onderzoeken hoe kennisintensieve werkgelegenheid naar Nijkerk kan worden gehaald. Tenslotte wil zij de regionale samenwerking intensiveren.

Meerjarenraming
De programmabegroting 2011-2014 van de gemeente Nijkerk is voor de jaren 2011 en 2012 sluitend. Voor de jaren 2013 en 2014 raamt het college op dit moment een tekort van jaarlijks ongeveer € 0,5 miljoen. De verwachte bezuinigingen van het Rijk hebben ook effect op de gemeentelijke financiële huishouding. Om die  kortingen op de inkomsten te kunnen opvangen, moet de gemeente meerjarige bezuinigingen doorvoeren. Het uitgangspunt hierbij is dat inwoners, ondernemers en verenigingen zo min mogelijk door deze maatregelen worden geraakt.

Toelichting op de begroting
Half november verschijnt in de Stad Nijkerk een ‘Begrotingskrant’. Daarin geeft de gemeente een uitgebreide toelichting op de begroting. Hierin staan ook de interessante projecten die de gemeente in 2011 uitvoert en de gemeentelijke belastingtarieven voor 2011.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen