Van Reenenpark wordt gemeentelijk monument

Foto: Google Streetview

Het Van Reenenpark wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Dit heeft het college van de gemeente Nijkerk besloten.

Met deze aanwijzing wil het college de bijzondere cultuurhistorische waarde van het park beschermen.

Met de aanwijzing is een ruim drie jarige periode van voorbereiding, onderzoek en overleg afgesloten.
Het verzoek van de Stichting Stadsgezicht Nijkerk om tot voorbescherming en aanwijzing over te gaan was het startpunt. De adviescommissie Monumenten – inmiddels de commissie Ruimtelijke Kwaliteit – heeft het onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek, ”Van Reenenpark- Beschrijving en waardestelling”, is te lezen op de gemeentelijke website (www.nijkerk.eu).

De gemeente heeft bewoners/eigenaren van de panden aan het Van Reenenpark bij de aanwijzing betrokken en zij staan er positief tegenover. Er komt een besluit voor de openbare ruimte en daarnaast wordt er voor elke woning een afzonderlijk besluit gemaakt. Dat krijgt de eigenaar/bewoner toegezonden en met deze toezending heeft de aanwijzing de vereiste juridische status verkregen. Met de monumentenstatus wordt het pand beschermd doordat bij veranderingen rekening moet worden gehouden met de historische vormen en details en er een omgevingsvergunning voor nodig is.

In de jaren dat het Van Reenenpark nu bestaat is er veel verbouwd, aangebouwd en bij gebouwd. Daarom krijgen alleen de woningen zelf (als hoofdgebouw) de status van gemeentelijk monument.
De eigenaren behouden dan de vrijheid om, als de ruimte daarvoor nog aanwezig is, vergunning vrije bouwwerken te realiseren.

Dit is een bericht van de gemeente

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden