Informatie gebruik rubberkorrels op kunstgrasvelden

Foto: VV Sparta Nijkerk

Er rijzen in de media vragen over het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet.

Wat is rubbergranulaat?

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Deze rubberkorrels ontstaan bij het recyclen van rubberproducten. De stof die in de uitzending genoemd wordt, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Deze stof maakt het rubber stevig en elastisch. Het zit in veel producten die we regelmatig gebruiken, zoals bijvoorbeeld elastiekjes. Onlangs is deze stof toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

De rubberkorrels worden ook ingestrooid op kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen. Het veld krijgt hierdoor dezelfde eigenschappen als een gewoon grasveld. De bal rolt bal niet te snel, stuitert niet te hoog en er kunnen slidings gemaakt worden.

Onderzoek

De Europese Commissie heeft het European Chemicals Agency (ECHA) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. Mocht uit dit onderzoek blijken dat het gebruik van rubberkorrels onacceptabele risico’s met zich meebrengt, dan gaan wij ervan uit dat er op landelijk niveau aanpassingen worden gedaan in de wetgeving.

Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2008 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB daarom een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat. Meer informatie hierover is te lezen in het dossier Kunstgras en Gezondheid op de website SportenGemeenten.nl.

De situatie op de Nijkerkse velden

De kunstgrasvelden van de hockey- en korfbalverenigingen zijn niet met rubberkorrels ingestrooid. Bij de kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen in de gemeente Nijkerk zijn wel rubberkorrels gebruikt. Hierbij is uitgegaan van het RIVM-advies én de eisen die door het Milieukeurmerk zijn opgelegd. Dit keurmerk stelt milieu- en gezondheidseisen aan de korrels. Het gaat hierbij onder meer over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen u verder informeren zodra er meer informatie beschikbaar is.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Janet van Oostveen, adviseur sport bij de gemeente Nijkerk via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 033.

Dit is een bericht van de gemeeente

Wethouder in actie

Zit er een giftig addertje onder het kunstgras? ZEMBLA over ziekmakende stoffen

Volgens de website nijkerkerveen.org heeft wethouder Nadya Aboyaakoub onmiddellijk actie ondernomen na de uitzending. Nog dezelfde avond hing ze aan de lijn met andere wethouders en diverse deskundige instituten waaronder het RIVM. Volgens de wethouder voldoen de velden aan het milieukeur, zo schrijft ze aan de besturen van Sparta Nijkerk, Veensche Boys, NSC en SC Hoevelaken.

Vraag naar kunstgrasvelden gestegen

Beslist publiceerde onlangs op basis van data van de KNVB een eigen onderzoek. Bij beslist zien we dat de vraag naar kunstgras-voetbalschoenen de afgelopen jaren flink is gestegen. Een verklaarbare trend: uit recente cijfers van de KNVB blijkt namelijk dat kunstgrasvelden de afgelopen jaren een enorme opmars hebben gemaakt in het Nederlandse amateurvoetbal. Robin Knol van Beslist.nl:”Gezien de huidige onrust en onduidelijkheid, rijst de vraag of deze ontwikkeling wel zo wenselijk is.”

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden