Nijkerk blijft bij Welzorg

Foto: rechtenvrij

In antwoord op vragen van de VVD laat het college weten niet met Welzorg te breken, zoals andere gemeenten wel gedaan hebben.

Het college is op de hoogte van de trits van klachten over de zorgdienstverlener. Daarom is er veelvuldig overleg met Welzorg en zijn er vorig jaar een aantal boze brieven geschreven. Welzorg heeft het college ervan overtuigd, dat er een aantal belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd. Die hebben betrekking op de bereikbaarheid, de planning en het oplossen van schrijnende situaties.

Het college schrijft, dat overstappen naar een andere aanbieder van hulpmiddelen niet mogelijk is. Het contract met Welzorg loopt nog tot eind 2017. In de komende maanden wordt daarom een aanbestedingsprocedure gestart. Begin 2018 vindt dan een nieuwe gunning plaats

De VVD reageert bij monde van Kees van den Heuvel: “De VVD is blij dat met haar vragen en de publiciteit daar omheen is bijgedragen aan een daadwerkelijke verbetering van de dienstverlening door Welzorg. De VVD begrijpt dat opzegging van het contract geen optie is, omdat er op korte termijn geen alternatief is. De VVD-fractie zal nauwlettend de verrichtingen van Welzorg volgen en kijken of Welzorg de structurele verbeteringen daadwerkelijk kan waarmaken.”

Reacties