VIDEO: Henk Boswijk wint “Groot Hoevelakens Dictee”

Henk Boswijk heeft met slechts 8 fouten het eerste Groot Hoevelakens Dictee gewonnen. Het dictee, geschreven door Nettie van Doorn en voorgelezen door Harm Siezen, trok tijdens de Dorpsdag een volle zaal aan meeschrijvers in Grand Café De Haen.Kijkt u naar een reportage van Ely Hackmann.

Volksuniversiteit Hoevelaken organiseerde het dictee in het kader van haar 35-jarig bestaan.
Pittig
Het hoogst genoteerde aantal fouten van het als pittig ervaren dictee bedroeg 54, het gemiddelde 23 fouten. Winnaar Henk Boswijk sprong daar met 8 fouten behoorlijk boven uit. Hij kreeg een wisselbeker, bloemen en een bon voor een door hem uit te kiezen cursus aan de Volksuniversiteit Hoevelaken. Tweede met 9 fouten werd Agnès Stolwijk. De derde plaats (11 fouten) moest door vier mensen worden gedeeld: Jan Baas, Marianne Hendriksen, Nel Stoffelsen en Elly Boot.
Groot Hoevelakens Dictee, de volledige tekst
Een dictee ter grootte van 1 A4’tje concipiëren, is bepaald geen sinecure. Te allen tijde, maar als het gaat om een allesomvattend verhaal ter contemplatie van Hoevelaken, mag het geenszins abracadabra bevatten.
Er is echter zo veel te rapporteren over ons prachtige Gelderse dorp. Qua historie sinds de middeleeuwen, de periode van Hitler-Duitsland en de naoorlogse jaren van wederopbouw en herstel tot heden ten dage. De Stichting Historisch Hoeflake verhaalt daar veelvuldig over in haar periodiek en tijdens de lezingen en fototentoonstellingen, die onder auspiciën van de stichting worden geïnitieerd. 
Koutend over mooi Hoevelaken hebben we het meestal niet over de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de dorpskern, noch over de parkeerboetes die daar stante pede worden uitgeschreven als er geen parkeerschijf wordt gebruikt. Nee, onze aandacht richt zich meestentijds vooral op onze feeëriek verlichte Dorpskerk van de Hervormde gemeente, de prachtige tuilerieën rond Huize Hoevelaken, de traditionele slipjacht of op pannenkoekenrestaurant De Gillende Keukenmeid. Ook over de families van adellijken huize die  – soms à contrecoeur – in Huize Hoevelaken aan de Westerdorpsstraat woonden, is wel het een en ander te debiteren. Een goed voorbeeld daarvan is de familie Schimmelpenninck van der Oye, waar de Schimmelpenninck van der Oyeschool naar genoemd is. 
De barrières die echt Hoevelakense woorden als ‘griffermeerd’ of ‘deurmekoar’ kunnen opwerpen dan? Zou dat iets zijn om alle pijlen op te richten? Of de zielenroerselen van bekende Hoevelakense families als de Beitlers, de Van Altena’s en de Van Maanens, waarvan velen een aardje naar hun vaartje blijken te hebben?
Nee, in dit korte tijdsbestek moet ik er uit de aard der zaak voor zorgen dat diverse highlights in een notendop worden genoemd en genoteerd op een papiertje ter breedte van een uitgave  van Historisch Hoeflake, dat dit jaar haar vierde lustrum viert. Dit alles ten behoeve van het eerste Groot Hoevelakens Dictee, dat wordt georganiseerd door de nu 35-jarige Volksuniversiteit Hoevelaken. Twee jubilarissen in één dictee dus. Zij verdienen onmiddellijk een rode rododendron! 
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden