Zwembad jaarlijks 120.000 euro goedkoper

Foto:

De gemeenteraad rekende jaarlijks op 685.000 euro exploitatiekosten. Dat wordt – volgens B&W in een brief aan de raad – een stuk minder

De aanbesteding van de exploitatie van de binnensportaccommodaties en het nieuwe zwembad blijft binnen de meerjarenbegroting. Bij de besluitvorming over de bouw van het nieuwe zwembad heeft de raad bepaald, dat het bad jaarlijks € 685.000 mag gaan kosten. De feitelijke kapitaallasten, de energie- en onderhoudslasten via Hollander Techniek en de eigenaarslasten waren al bekend. Nu zijn ook de uitkomsten van de aanbesteding van de exploitant, zijnde Optisport, bekend. Als je al die kosten bij elkaar optelt, blijkt dat de jaarlijkse exploitatie van het zwembad gemiddeld op € 565.000 per jaar uitkomt. 120.000 euro jaarlijks minder dan begroot dus.

Oude baden stuk duurder

Het nieuwe zwembad had eigenlijk begin januari open moeten gaan. Dat is niet gelukt en daarom blijven De Slag en Bad Bloemendal langer open.. Daarover schrijft B&W aan de gemeenteraad het volgende. “Ten opzichte van de huidige begroting levert het openhouden van de oude zwembaden naar verwachting een tekort op van circa € 70.000.”  Dit kan worden opgevangen door de meevaller op de exploitatie van het nieuwe zwembad.

Opening

Zoals het er nu naar uitziet, levert de aannemer het bad in april op. Daarna draagt de gemeente het bad over aan de exploitant, Optisport. Optisport heeft de voorbereidingen en bestellingen in gang gezet voor de losse inrichting in het zwembad. Dit bestaat onder andere uit het meubilair in de horecaruimte, de inrichting van de
personeelsruimtes en de plaatsing en installatie van de ICT-voorzieningen. Optisport heeft dan nog enkele weken nodig om het zwembad verder in te richten en het personeel te instrueren. Ook zullen de verenigingen, die gebruikmaken van het zwembad het bad alvast gaan uittesten.

De verwachting is, dat het zwembad dan eind mei of uiterlijk begin juni zijn deuren opent voor het publiek. Dat gebeurt op een vrijdagavond. De zaterdag en zondag daarna zijn er open dagen, waar ook de verenigingen betrokken, die gebruik gaan maken van het bad, een rol spelen .

 

Dossier:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden