Opleiding Leider Sportieve Recreatie beschikbaar

Foto:

In de laatste weken is er in de pers uitgebreid gesproken over meer bewegingsactiviteiten voor jongeren.  Zowel binnen de schooluren als daarbuiten.

Ook zag men kansen voor vrijwilligers, die aan de slag kunnen gaan met de bewegingsactiviteiten. Maar dan wel graag met gediplomeerde vrijwilligers.

Onder andere voor deze groep vrijwilligers is er een opleiding beschikbaar: de Opleiding Leider Sportieve Recreatie. Deze opleiding wordt in Nijkerk aangeboden door de Stichting Jongerenwerk Nijkerk, ondersteund door de gemeente Nijkerk en Nijkerk Sportief en Gezond. De opleiding wordt verzorgd door Recreators Sportteam. De docenten van Recreators Sportteam hebben ruim 30 jaar ervaring met het opleiden van de vrijwilligers in de sport- en spelsector.

Opleiding op maat

De LSR opleiding is breed inzetbaar om de cursisten te leren leidinggeven in de recreatiesport. Om leiding aan een groep te kunnen geven is het belangrijk, dat cursisten zich bewust moeten worden van de eigen kwaliteiten. Daarnaast moeten ze sociale vaardigheden ontwikkelen om te kunnen omgaan met de verschillende groepen recreatiesporters.

Werkend vanuit het basismodel van de LSR wordt de inhoud van de opleiding op maat van wensen en mogelijkheden van cursisten aangepast. Door deze accenten te leggen, sluit de LSRopleiding aan op het werkveld, waar men actief wil zijn.

De inhoud

De cursusavonden van de opleiding LSR 2 duren 2.5 uur, er zijn dan 12 cursusavonden. De inhoud van de cursusavonden zijn: kennismaken, theorie leidinggeven, lesgeven aan de medecursisten, theorie EHBSO, leren observeren, toernooiorganisatie, omgaan met doelgroepen en de eigen presentatie.. Tijdens de cursusperiode maken de cursisten huiswerk-opdrachten in te leveren en moet men ten minste 15 uur Beroeps Praktijk Vorming (stage)uitvoeren. Om de BPV te structureren krijgt de cursist enkele opdrachten, die door de BPV begeleider beoordeeld worden.
Daarnaast worden de cursisten tijdens de cursus begeleid door één van de jongerenwerkers

Het diploma

Als je slaagt, behaal je het diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2. Met dit diploma kun je als gekwalificeerd kader aan de slag, bv. bij jeugdgroepen, jeugdteams van sportverenigingen, helpen bij activiteiten voor jongeren, waarbij sport en spel gedaan wordt. Maar ook in de wijk of als hulpouder bij het onderwijs, kinderdagverblijven etc. om jongeren te laten bewegen.

Belangstelling?

Bij voldoende belangstelling begint de opleiding in de 2e week van oktober 2018. Voor meer informatie en aanmeldingen kun je terecht bij het jongerencentrum Chill Out. Telefoon: 033-2585256 of [email protected],nl. Contactpersoon is Robert den Hartog

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden