Wethouder Oosterwijk: kentekenregistratie bijzonder flexibel

Foto:

Er is veel te doen rondom de kentekenregistratie en de gevolgen daarvan

Wethouder Wim Oosterwijk vat het laconiek op: “Iemand, die in de binnenstad moet zijn, kan daar ontheffing voor krijgen, Zelfs achteraf.”
Volgens hem is het systeem zo flexibel, dat het daardoor misschien weer wat ingewikkeld lijkt. “We gaan het zien”, zegt hij “en we kunnen achteraf altijd nog bijstellen.” De eerste drie proefmaanden zijn niet voor niets ingesteld. Vanaf half oktober werkt het systeem, de eerste drie maanden wordt er alleen gewaarschuwd, niet beboet. Daarna wel en een boete kost 95 euro.

Als u op het kaartje klikt, kunt u een pdf downloaden

Op de gemeentepagina van de Stad Nijkerk – fdie morgen verschijnt – heeft de gemeente deze utdate geplaatst

“Deze week zijn we begonnen met het plaatsen van kantelmasten en camera’s rondom het voetgangersgebied bij de wegen waar een verbod geldt voor voertuigen met een kenteken (geslotenverklaring) in het centrum van Nijkerk. Alleen ontheffinghouders mogen het gebied inrijden. Door met camera’s de kentekens van voertuigen te registreren die de geslotenverklaring inrijden, handhaven we vanaf 15 oktober 2018 de toegang tot het centrum.

Ontheffinghouders ontvangen kort voor het moment dat de camera’s daadwerkelijk in gebruik worden genomen een brief met een handleiding voor gebruik van het systeem. Zij kunnen namelijk zelf hun ontheffing beheren. De datum waarop we starten met de handhaving is opgeschoven naar 15 oktober 2018.

Aanvragen van een ontheffing
We hebben inmiddels een flink aantal aanvragen voor een ontheffing ontvangen. We streven er naar deze week te beginnen met het verlenen van de eerste ontheffingen. Een deel van de aanvragen is ingediend door bewoners of ondernemers die net buiten de geslotenverklaring wonen of werken. Zij hebben geen ontheffing nodig, de ingediende aanvragen worden dan ook niet gehonoreerd. De personen die het betreft, ontvangen deze informatie ook per brief.

Informatie voor leveranciers
Voor ondernemers is het van belang hun leveranciers te wijzen op de venstertijden voor laden en lossen. Tussen 7.00 – 11.00 uur en tussen 17.30 – 20.00 uur is het centrum toegankelijk voor bevoorradend verkeer. Buiten die tijden is het centrum alleen toegankelijk voor ontheffinghouders. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de Publiekswinkel van de gemeente Nijkerk via 14 033.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden