Scholen, gemeente, gebiedsteams en jongerenwerk samen tegen drugs

De scholen voor het Voortgezet Onderwijs en de gemeente hebben een convenant over verslavingspreventie getekend.

Dat was nodig, want sinds Moedige Moeders in 2013 het rioolwater liet onderzoeken, is er heel wat gebeurd. Het drugsgebruik is volgens deskundigen zorgwekkend. 80% van de jongeren gebruikt (drugs en/of alcohol). In Nijkerk is alles te koop en zelfs de productie komt steeds meer deze kant op. Leegstaande boerderijen en schuren zijn daar een prima plek voor.

Luuk Miedema schetste dit sombere beeld voor aan de aanwezigen bij de ondertekening van het convenant, waaronder twee wethouders.

Miedema nam IJsland als voorbeeld. Daar is in 20 jaar het drugsgebruik met 80% afgenomen. 20 jaar geleden zijn ze daar begonnen met een uitgebreide literatuurstudie en een grote enquete onder jongelui. Vervolgens zijn er een serie maatregelen getroffen, waaronder zelfs een avondklok voor jongelui. Bovendien verdween de alcohol uit de supermarkt en worden er allerlei activiteiten voor jongelui georganiseerd. Deelname wordt beloond.

Een avondklok zal onhaalbaar zijn, maar samenwerking is voor dit urgente probleem  – volgens Miedema – absoluut noodzakelijk.

Daarom hebben de Kerngroep Stop Drugs Nijkerk en de scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Nijkerk een reeks concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van het gebruik van verslavende middelen onder leerlingen van de scholen. Vanmiddg werd de handtekening gezet.

De handtekening van het Van Lodensteincollege ontbreekt. Die school was vanmiddag niet vertegenwoordigd. Waarom wist niemand, maar de school doet wel mee.

Terugdringen verslaving breed aanpakken

Roken, drank en drugs zijn vaak de eerste zaken waar mensen aan denken als het gaat over overmatig gebruik. Gokken, gamen, sociale media en andere vormen van digitale verslavingen komen ook regelmatig voor onder jongeren. Het terugdringen van het gebruik vraagt om een brede aanpak.

Zowel ouders, leerlingen als docenten hebben ieder op hun eigen niveau kennis nodig van de effecten, de risico’s en vooral ook van manieren waarop die risico’s voorkomen kunnen worden. Er ligt nu een productenboek waarin voorlichtingen, trainingen en andere activiteiten worden omschreven. Scholen kiezen zelf welke interventies het best bij hen passen. De gemeente Nijkerk neemt daarbij een deel van de kosten op zich en zorgt voor de contacten met de gespecialiseerde instellingen op dit gebied. Scholen plannen jaarlijks al die activiteiten in. Ieder jaar wordt gekeken welke activiteiten effectief zijn en welke activiteiten beter vervangen kunnen worden door nieuwe initiatieven, zodat het productenboek een levend document blijft.

Ely Hackmann legde zijn oor te luisteren bij betrokken partijen.

Dossier:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen