College maakt kaders voor opwekken duurzame energie

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om heldere kaders vast te stellen voor de opwekking van duurzame energie.

Hiermee zet het college een stevige stap richting de ambitie ‘Nijkerk CO2 neutraal in 2035’. De bedoeling van de kaders is dat het voor initiatiefnemers duidelijk is wat er in Nijkerk mogelijk is en welke stappen men moet zetten om aan de slag te kunnen. Ook zal duidelijk worden waar het realiseren van zonneweiden en windmolens al dan niet mogelijk is. Bij het maken van de kaders worden al bekende initiatieven betrokken en vindt ook overleg met de samenleving plaats.

Nijkerk CO2 neutraal in 2035. Dit is een krachtige ambitie die het college voortvarend wil oppakken. Daarvoor moet het roer definitief om. Naast energiebesparing biedt duurzaam opwekken een belangrijke bijdrage aan de ambitie. Maatregelen als zonnevelden en windmolens hebben mogelijk ook veel effect op natuur en landschap en de mogelijkheden voor landbouw. Het is dus belangrijk om goed af te wegen wat we in Nijkerk wel en niet willen. Dit wordt in de kaders verwoord.

Wethouder Harke Dijksterhuis: “We staan in Nijkerk voor een ambitieuze opgave en willen met de kaders initiatiefnemers goed faciliteren. Tegelijkertijd is draagvlak erg belangrijk en zullen we ruimte geven aan de maatschappelijke discussie rondom duurzame energieopwekking”.

De gemeenteraad zal naar verwachting in januari 2019 algemene proceskaders vaststellen voor de plaatsing van zonnevelden. Op dit moment zijn er twee initiatiefnemers met een concreet verzoek voor het plaatsen van een zonneveld. Beoordeling van al bekende initiatieven en het opstellen van de kaders zal gelijk oplopen en elkaar zo beïnvloeden. Medio 2019 zal de raad ook de ruimtelijke kaders voor het opwekken van nieuwe energie vaststellen. Inwoners worden hierbij betrokken via het participatietraject dat de gemeente rondom de omgevingsvisie organiseert.

Reacties

article
118129
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om heldere kaders vast te
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118129/college-maakt-kaders-opwekken-duurzame-energie/
2018-11-06T17:48:47+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/10/16155559/2018-10-16-zonnepanelen-zonne-energie.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Gemeente, Nieuws