Statushouders tekenen participatieverklaring

28 Nieuwe Nijkerkers  tekenden maandagmiddag hun participatieverklaring in het stadhuis.

Dit feestelijke gebeurtenis sloot een reeks workshops af. Die werden verzorgd door Vluchtelingenwerk en gingen over de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving. De workshops zijn onderdeel van het inburgeringstraject van de statushouders. Docente Andel de Haan: “We hebben hert samen gedaan. Het was meer dan zo maar een stel lessen. We zijn echt in gesprek geweest”

De workshops die de statushouders hebben gevolgd, hadden te maken met vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Te denken valt hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner, het recht om je eigen mening te uiten, enzovoorts. Daarnaast gaven gemeenteraadsleden een workshop over de gemeente en de politiek. Ook de bibliotheek en buurtbemiddeling leverden als gastsprekers een mooie bijdrage aan de workshops.

Hartverwarmend

Wethouder Harke Dijksterhuis: “De motivatie van al deze nieuwe inwoners is hartverwarmend. Helemaal opnieuw beginnen in een ander land met een andere cultuur is niet makkelijk. De nieuwkomers hebben allemaal hun eigen verhaal. En ondanks hun moeilijke situatie zijn de statushouders écht gemotiveerd om het beste van hun leven in Nijkerk te maken. Ze willen onze taal spreken en hun weg kunnen vinden in Nijkerk.” De wethouder prees ook de medewerkers van Vluchtelingenwerk voor hun grote inzet. “Dankzij de medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, worden deze mensen goed begeleid op hun weg om volwaardig in de Nijkerkse samenleving mee te kunnen doen. Dat waardeer ik erg. Iedereen moet in onze gemeente mee kunnen doen. ”

De workshops zijn sinds 2017 verplicht, daarvoor kwam men vrijwillig.  Ze werden gegeven door Vluchtelingenwerk in samenwerking met de gemeente, buurtbemiddeling, de bibliotheek en Museum Nijkerk. Dat was voorafgaand aan de ondertekening met de statushouders door de stad gewandeld.

Vanaf 2015 zijn er om en nabij de 250 statushouders, waaronder 80 kinderen, in Nijkerk komen wonen. De verhouding man/vrouw is ongeveer gelijk. De grootste groep bestaat uit Syriërs, daarna volgen een grote groep uit Eritrea en nog enkel Irakezen, Afghanen en Iranezen. Het is een onderdel van het inburgeringstraject

De participatieverklaring is door de landelijke overheid ingevoerd om nieuwkomers kennis te laten maken met de Nederlandse normen, waarden, rechten en plichten. In de verklaring spreken de nieuwkomers zich uit dat zij dat zij de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving respecteren. Sinds een jaar moeten alle nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn deze verklaring verplicht ondertekenen als onderdeel van hun inburgeringsexamen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden