SHB&L dient 13 zienswijzen over knooppunt in

Foto:

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft 13 zienswijzen over knooppunt Hoevelaken ingediend.

Dat kon tot en met 14 november. De zienswijzen kunt hier precies nalezen. In het kort komt het hier op neer

Fietsroute Hoevelaken/Amersfoort

Op deze route komen twee fietstunnels bij de Westerdorpsstraat en de Energieweg terwijl de onderdoorgang van de viaduct A1 aanzienlijk langer wordt. De stichting pleit voor goede voorzieningen voor sociale veiligheid op deze route en een fysiek goed gescheiden fietspad bij de toerit naar de parkeerplaats bij Restaurant Tirol/Drugscafé ’t Klavertje voor zowel verkeers- als sociale veiligheid.

Viaduct Stoutenburglaan/Station Hoevelaken

Voor het nieuw te bouwen bredere A1 viaduct Stoutenburgerlaan en de stationstoegang ontbreekt onder meer informatie over in het verleden overeengekomen aanpassingen zoals gescheiden fiets/wandelpad en een lift vanaf de parkeerplaats.

Hoevelakense Bos en Omgeving

Daarover zijn verschillende zienswijzen ingediend. De natuur staat bij de reconstructie op verschillende manieren onder druk. Daar vraagt de stichting in verschillende zienswijzen aandacht voor, evenals voor wandel- en fietspaden

Milieu aspecten

De stichting wil voorkomen, dat in de toekomst de geluidsoverlast niet langzaam toeneemt, omdat er niet meer gemeten wordt. De stichting is verder van mening, dat er op het nieuwe knooppunt prima plek is voor zonnepanelen. Ze spreekt van een win-win situatie: zonne-energie en betere geluidsbescherming worden met deze maatregel tegelijk verkregen. In het OTB staat echter niets over het benutten van deze mogelijkheden.

Stikstof

Sinds Europa vindt, dat Nederland te weinig doet aan het terugdringen van stikstof, staat de reconstructie van het knooppunt ter discussie. Volgens de stichting blijft de hoeveelheid stikstof binnen de wettelijke grenzen:”Door de toename van verkeer zal jaarlijks de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof met zo’n 5% toenemen. Desondanks blijven de concentraties ruim onder de wettelijke grenswaarden: Hooguit 65% van de maximaal toelaatbare concentratie.”

Hoe nu verder

Na afloop van de reactietermijn beantwoordt de minister alle zienswijzen die zijn binnengekomen in een nota van antwoord. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De nota van antwoord wordt tegelijkertijd met het tracébesluit en het saneringsbesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken gepubliceerd. Indieners van een zienswijze op de ontwerpbesluiten of diegenen aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerptracébesluit of het ontwerpsaneringsbesluit kunnen te zijner tijd in beroep gaan tegen de besluiten.

Reacties

article
118505
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft 13 zienswijzen over knooppunt Hoevelaken ingediend. Dat kon
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118505/shbl-dient-13-zienswijzen-knooppunt/
2018-11-15T16:27:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/11/15162901/2018-11-15-knooppunt-hoevelaken.jpg
knooppunt Hoevelaken, nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Hoevelaken, Nieuws