GNMF pleit voor milieuvriendelijk Knooppunt Hoevelaken

Foto:

De GNMF diende afgelopen week een zienswijze in op ontwerptracébesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken.

Volgens de GNMF is ten onrechte niet gekeken naar een milieuvriendelijk alternatief om de verkeerproblematiek op het knooppunt op te lossen. Vanwege de voorgenomen ingrepen wordt bovendien aantasting van de polder Arkemheen gevreesd. Verder is de natuurcompensatie in het ontwerpbesluit niet goed geregeld.

De aanleg van meer asfalt om fileproblemen op te lossen is een korte termijn oplossing vindt de GNMF, kijkend naar de aanpassingen van diverse snelwegtracés in Nederland. Vaak slibt het verkeer binnen enkele jaren weer dicht of verplaatst het fileprobleem zich naar een andere locatie. De GNMF dringt daarom aan om allereerst een goede probleemanalyse te maken van Knooppunt Hoevelaken en om een duurzaam mobiliteitsbeleid op te stellen teneinde onnodig autogebruik te beperken en in te zetten op meer gebruik van schone vormen van vervoer.

Arkemheen

Het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, waarvan een groot deel is aangewezen als Natura2000 gebied Arkemheen, is een belangrijk aandachtspunt als het gaat om verlichting, vervuiling en verstoring. De vraag is in hoeverre er nu voldoende rekening is gehouden met de kernkwaliteiten van dit gebied en in welke mate het gebied nu wordt aangetast.

Natuurcompensatie

Daarnaast concludeert de GNMF dat de voorgestelde natuurcompensatie in het ontwerpplan nu niet is geregeld en dat de kans wordt gemist om het landschap rond Hoevelaken te versterken. Het knelpunt voor fauna dat is ontstaan door eerdere doorsnijding van de Gelderse Vallei door de A1 Oost is tot nu toe ook niet opgelost.

bron: GNMF

Reacties

article
118811
De GNMF diende afgelopen week een zienswijze in op ontwerptracébesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken. Volgens de
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118811/gnmf-pleit-milieuvriendelijk-knooppunt-hoevelaken/
2018-11-19T15:09:57+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/11/15162901/2018-11-15-knooppunt-hoevelaken.jpg
knooppunt Hoevelaken, nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Hoevelaken, Nieuws