Speed-pedelec op fietspad N301

Foto:

ARNHEM – De speed-pedelec-rijder heeft een overduidelijke voorkeur voor het fietspad.

Dat blijkt uit een onderzoek in Gelderland. Binnen de bebouwde kom moeten deze snelle elektrische fietsen op de rijbaan rijden wanneer er geen fiets-/bromfietspad is. Op een aantal trajecten geldt een uitzonderingsmaatregel: daar mag de speed-pedelec toch op het fietspad. Een van die trajecten is de N301 in Nijkerk.

Speed-pedelec op fietspad of rijbaan

Per 1 januari 2017 heeft de speed-pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken, juridisch de status van bromfiets. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de speed-pedelec in de bebouwde kom op de rijbaan hoort, net als de bromfiets.

‘De wetswijziging heeft onder speed-pedelec-rijders de nodige onrust gebracht’, zegt Martijn van de Lindeloof, verkeerskundige bij provincie Gelderland. ‘Ze moesten binnen de bebouwde kom ineens van het fietspad naar de rijbaan.’ Speed-pedelec-rijders voelen zich vaak onveilig op de rijbaan. Op 16 wegen in de bebouwde kom hebben we daarom een uitzonderingsmaatregel ingevoerd. Op die fietspaden plaatsten we het onderbord ‘speed-pedelecs toegestaan’. Hiermee krijgt de speed-pedelec-rijder de keuze tussen rijbaan of fietspad.’

Uitzonderingsmaatregel onderzocht

De provincie liet onderzoeken hoe de maatregel in de praktijk uitpakt. Het onderzoeksbureau Keypoint voerde een uitgebreide effectmeting op de 16 trajecten uit. Keypoint keek op verschillende manieren naar het gedrag van de speed-pedelec-rijder in het verkeer. Zo deden 31 ervaren speed-pedelec-rijders mee aan het onderzoek. Zij kregen een 360graden-actiecamera met GPS. Ook zette Keypoint observatiecamera’s langs de weg en zijn snelheidsmetingen verricht. In totaal zijn 191 passages van speed-pedelecs vastgelegd.

Speed-pedelec-rijder kiest altijd voor het fietspad

De conclusies uit het onderzoek laten zien dat de speedpedelec-rijder voorkeur heeft voor het fietspad.Zowel op de uitzonderingstrajecten als daarbuiten. Als er een fietspad is, kiest hij daarvoor, ook als het niet is toegestaan. Het onderzoek laat zien dat de speed-pedelec-rijder niet sneller is gaan rijden. Ondanks het toenemende motorvermogen van de speed-pedelec en het groeiende aantal kilometers trapondersteuning zonder de accu opnieuw op te laden. De speed-pedelecs rijden binnen de bebouwde kom gemiddeld 33 km/u. Het maximum van 45 km/u wordt in de praktijk vrijwel nooit gereden, zeker niet in de bebouwde kom. Dit bevestigt ons vermoeden dat de speed-pedelec-rijder zijn snelheid niet bepaalt op basis van het technisch vermogen, maar van hoe veilig hij de situatie inschat.

Snelle fietsroutes zeer geschikt voor speed-pedelecs

Op verschillende trajecten van snelle fietsroutes mogen door de wetswijziging geen speed-pedelecs rijden. Deze routes zijn wel zeer geschikt voor speed-pedelecs. De gevolgen voor speed-pedelec-rijders variëren van onhandig (vaak moeten wisselen tussen fietspad en rijbaan) tot zeer gevaarlijk (alternatieve route loopt via drukke rijbaan). Op basis van de resultaten gaan we met de beherende gemeenten van alle snelle fietsroutes het gesprek aan.

Provincie kiest voor handhaven maatregel

Het veiligheids- en snelheidsgedrag van speed-pedelec-rijders in relatie tot andere weggebruikers, geeft voor ons geen reden om de maatregelen te herzien of uit te breiden. We deelden de resultaten van het onderzoek met het CROW en dringen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan op een landelijke passende maatregel voor de speed-pedelec. Zodat er snel eenduidige en veilige regels voor de speed-pedelec komen.

bron: Provincie Gelderland

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden