Woningbouwafspraken met handtekening bezegeld

Foto:

Vijf december zijn de handtekeningen gezet onder afspraken over de woningbouw in 2019.

De vrouw en mannen, die hun handtekening zetten

Dat kon, omdat de betrokken partijen het eens zijn geworden over de woningbouw volgend jaar. Die partijen zijn de gemeente, de woningstichtingen in Nijkerk (WSN) en Amersfoort (Alliantie) en de huurdersverenigingen in Nijkerk (HON) en Amersfoort (HBVA-A). Het ging daarbij niet alleen om de woningbouw in 2019, maar ook over de plannen voor de jaren daarna.

De afspraken gingen over

 • Sturen op slaagkans
 • Jaarlijks overzicht van toewijzingen
 • Realisatie taakstelling
 • Percentage sociale woningbouw bij nieuwbouwlocaties
 • lnzet starterslening door gemeente Nijkerk
 • Verhuur van woningen in woonzorgcomplexen
 • Jaarlijkse monitoring van de leefbaarheid in in Nijkerk aan de hand van de LeefbaarOmeter
 • Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen

Terugdringen wachtlijsten

Om een sociale huurwoning te kunnen gaan huren, moet je gemiddeld 5,5 jaar wachten. Om voldoende huurwoningen beschikbaar te krijgen
zijn de volgende doelstellingen geformuleerd

 1. De beschikbaarheid vergroten van de sociale huurwoningen voor lage inkomens. De huidige kernvoorraad bestaat uit 3.218 woningen en dat betekent dat er in relatie tot de theoretische behoefte in 2020 er een tekort is van tussen de 174 en 522 woningen.
 2. Voldoen aan taakstelling statushouders. Nijkerk loopt op schema met de huisvesting van statushouders en er wordt rekening gehouden dat ook in 2019 een regulier aantal statushouders een woning aangeboden krijgt.
 3. Doorstroming bevorderen om match tussen vraag en aanbod te verbeteren en scheefwonen op een aanvaardbaar peil te houden. Daarom willen de betrokken partijen de beschikbaarheid van woningen in het middenhuursegment vergroten en ouderen stimuleren en verleiden naar een passende woning te verhuizen.

Ook het vrijkomen van voldoende locaties voor woningbouw is een aandachtspunt, temeer daar er steeds meer gebiedsontwikkelingen zijn waar niet de gemeente maar particulieren initiatiefnemer zijn.

Met de regiogemeenten van FoodValley en de provincie Gelderland is eind 2017 afgesproken dat de gemeente Nijkerk de komende 10 jaar (2017-2027) 2.000 woningen mag bijbouwen, gemiddeld 200 woningen per jaar. Het streven is gemiddeld 35% sociaal (= totaal van sociale huur en goedkope koop tot 200.000 euro). Aangezien de Alliantie in 2017 geen ontheffing heeft gekregen voor de bouw van woningen in Nijkerk, geschiedt de nieuwbouw van sociale huurwoningen in 2019 alleen door de WSN.

'

Reacties

article
119680
Vijf december zijn de handtekeningen gezet onder afspraken over de woningbouw in 2019. Dat kon,
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/119680/woningbouwafspraken-handtekening-bezegeld/
2018-12-06T19:13:03+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/10/16141657/2018-10-15-doornsteeg-2.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Nieuws