Jaarlijks 250 woningen erbij

DCIM100MEDIADJI_0007.JPG
Foto:

De gemeente Nijkerk groeit gestaag door.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht.

In het coalitieakkoord zijn ook ruimtelijke ambities op kwaliteit en kwantiteit opgenomen. De huidige prognoses van nieuwbouwontwikkelingen geven aan dat er tot 2027 jaarlijks ongeveer 250 woningen gerealiseerd kunnen worden. “Om tussen nu en 2027 voldoende planmogelijkheden voor woningbouw te hebben, moeten we in ieder geval de mogelijkheden uit de Structuurvisie van 2011 ook echt op gaan pakken”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Het college stelt de gemeenteraad voor om te starten met de projecten Middelaar-Oost, Paasbos en een visie op te stellen over de gevolgen van het spreiden van sportfaciliteiten binnen de kern van Nijkerk. Het voorstel wordt in februari door de gemeenteraad behandeld.

Projecten Middelaar-Oost en Paasbos

Om bovenstaande ambities verder uit te werken, wil het college starten met de kaderstelling en voorbereidingen om te komen tot een gebiedsontwikkeling in Middelaar-Oost. Deze locatie is al eerder aangemerkt als zoeklocatie voor mogelijke woningbouw. Met het oppakken van Middelaar-Oost zijn de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor Nijkerk vanuit de Structuurvisie 2011 zo goed als op. Daarom is het hard nodig met de Omgevingsvisie te kijken naar nieuwe ruimtelijke mogelijkheden. Om de groeibehoefte van de gemeente Nijkerk op te vangen op een manier dat de kwaliteiten van onze gemeente zo min mogelijk worden aangetast.

Verder wenst het college samen met de betrokken partijen een start te maken met het geven van een nieuwe impuls rond het winkelcentrum in de wijk Paasbos en zo de (ruimtelijke en sociale) kwaliteitsbeleving te verbeteren. Het doel is om gezamenlijk een breedgedragen gebiedsvisie op te stellen, waarbij zowel de ruimtelijke als de sociale elementen in overleg met de inwoners betrokken worden. Ook wordt er hierbij een verbinding gemaakt met het gemeentelijk vastgoed in deze wijk. Voor beide projecten geldt dat het proces afgestemd wordt met de gemeenteraad en dat de inwoners betrokken worden bij de verdere stappen.

Mogelijke spreiding sportfaciliteiten

Een andere wens is het onderzoeken van de ruimtelijke gevolgen van het spreiden van de sportfaciliteiten binnen de kern van Nijkerk. Mogelijke keuzes kunnen van invloed zijn op bestaande dan wel mogelijk nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties, op de mogelijkheden voor de sportverenigingen, etc. Daarom is een integrale benadering van dit vraagstuk nodig. Een eventuele ontwikkeling in een gebied hangt ook af van andere opgaven, zoals bijvoorbeeld de mobiliteit. Dit onderwerp krijgt ook een plaats binnen de nog op te stellen Omgevingsvisie voor de gemeente Nijkerk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden