Ook kindcentrum in basisschool Doornsteeg

Foto:

Het bestuur PCO Gelderse Vallei heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan de bouw van een nieuw kindcentrum in het plangebied Doornsteeg fase 2.

Daar komen dan behalve een basisschool ook een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Het bestuur wil de school in het schoolseizoen 2O2O-2O21. dan moet de bouw in 2019 beginnen. Als de procedures normaal gevolgd zouden worden, gaat dat niet lukken.

Maar er is een uitweg:  de zogenoemde “Gemeentelijke coôrdinatieregeling”. Dit instrument uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de gemeente
de mogelijkheid het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning gelijktijdig en gecoördineerd ter inzage te leggen. Het college wil dat wel, de raad moet er nog wel mee akkoord gaan door een zogenaamd startbesluit te nemen.

Dossier: Doornsteeg

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden