Voormalig Filippoterrein: 80% sociale huurwoningen

Foto:

De contouren van de bouw op het Filippoterrein in Nijkerkerveen (aan de Jacob de Boerweg 4) worden allengs duidelijker.

Het college heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld. Een daarvan wil tegemoet komen aan de behoefte aan levensloopbestendige woningen in Nijkerkerveen. Daarom wordt minimaal 60% van de sociale huurwoningen ontworpen met een woon-,slaap- en badkamer op de begane grond. Alle woningen worden gasloos en gebouwd op basis van de BENG-normen uit 201S (Bijna Energie Neutraal).

Omwonenden, initiatiefnemer WSN, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente gaan overleggen om waar mogelijk de bestaande waterproblematiek rondom het plangebied op te lossen.

Het perceel is tegenwoordig eigendom van de woningstichting (WSN) en het is de bedoeling er 35 woningen te bouwen. In het plan worden ook huizen gebouwd op het weiland ten zuiden van het perceel. Daar waren omwonenden niet zo blij mee. Maar, het niet bebouwen van het weiland, wat ook een optie is, maakt het woningbouwplan voor WSN financieel niet haalbaar. De WSN zal er in dat geval voor kiezen om het perceel verkopen ten behoeve van een bedrijfsmatige invulling. Die moet dan wel weer passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Helemaal rond is het nog niet en ook de raad moet er zich nog over uitspreken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden