De zichtbare kracht van goed en divers openbaar onderwijs

Foto:

Stichting Eem-Vallei Educatief publiceert haar Ambitieboek 2019-2023

Binnen Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) werken 15 openbare basisscholen samen aan goed onderwijs en een actueel onderwijsprogramma voor alle kinderen rondom Amersfoort. De scholen liggen verspreid over Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk (OBS Daltonschool Corlaer), Soest, Scherpenzeel, en Woudenberg en variëren in omvang van 60 tot ruim 240 leerlingen. Bij STEV werken zo’n 200 onderwijsprofessionals. Sinds medio 2018 heeft STEV een nieuwe bestuurder, dr. Karen Peters. Met haar komst is er een herijking van de strategie ingezet. De resultaten zijn opgenomen in het Ambitieboek 2019-2023. Hiervan stelt de stichting een publieksversie beschikbaar voor alle betrokkenen en belangstellenden.

Deze publiekversie is te vinden op de website van de stichting. Er is ook een video gemaakt

STEV nodigt iedereen van harte uit kennis te nemen van de ambitie van de stichting en daarmee die van de individuele scholen. Niet alleen ouders, maar iedereen in de omgeving van de kinderen en de scholen – zoals ketenpartners, vertegenwoordigers van de gemeente en van het lokale bedrijfsleven – spelen volgens STEV een rol van betekenis als het gaat om goed openbaar onderwijs.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden