Partners werken samen aan Regio Deal Foodvalley

Gerard van Santen, Vallei Fije Visscher, Willemien Vreugdenhil (Ede) en Aart De Kruijf
Foto: gemeente Ede

Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van voedsel voor elkaar te krijgen.

Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst. In de Regio Deal Foodvalley werken zeven partners samen: provincie Gelderland, provincie Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW Midden en Regio Foodvalley.

Fije Visser van LTO Noord hierover

Visser, Fije Visscher, voorzitter LTO Gelderse Vallei: “LTO Gelderse Vallei verwacht dat de regio echt vooruit wordt geholpen door de bundeling en beschikbaarheid van kennis en ontwikkeling. In regio Foodvalley kunnen we daarmee het verschil maken en de RegioDeal helpt ons daarbij.

“De boer weer aan het roer met haalbare en betaalbare technieken. Midden in de samenleving. Voor de programmalijn Transitie landbouw hebben we daarin drie focuspunten: emissie, de zoektocht naar nieuwe eiwitten en optimaliseren van de bodemvitaliteit. Daar zitten ook de drie grootste kansen.

Het is belangrijk de kennis die al is opgedaan bij Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht een praktische indaling te geven. Daarmee hebben we ervaring: bij het Manifest gezonde leefomgeving realiseerden we met zo’n werkwijze in twee jaar tijd prachtige resultaten. Van de RegioDeal verwacht ik dezelfde versnelling en impact.

Als je straks vanuit het World Food Center door het venster naar regio Foodvalley kijkt, dan moet je de innovaties meteen zien. Daar gaan we voor.”

Voortbouwen

“Bij emissie betrekken we het Manifest gezonde leefomgeving. Dat ging al eerder van start en omvat vooral de fijnstofproblematiek in de pluimveehouderij. We trekken dat nu breder, naar alle landbouwsectoren en met meerdere emissies. Dus ook met geur en met ammoniak. Het gaat om verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten de stal.
We zien het zo voor ons dat de proeflocaties een soort dashboard krijgen waarop de ondernemers kunnen zien wat er gebeurt met CO2, met methaan, met ammoniak. Daarnaast komt een toolbox te staan waarmee ze aan bepaalde knoppen kunnen draaien en kunnen sturen met voer, klimaat, stalmethodes, noem maar op. We willen haalbare en betaalbare technieken ontwikkelen die effectief zijn en de boer eigen regie geven.
De boer weer aan het roer. Dat is de grote kans. Je moet als boer zorgen dat je binnen de normen blijft en je krijgt de tools om daarmee te werken. Dat is ontzettend belangrijk. Want ammoniak en fijnstof blijven ons achtervolgen. We willen nieuwe technieken en mogelijkheden in de stal. Dat is ook haalbaar en dat geeft je veel meer innovatieve spin off. Onze regio is echt een voorloper die dit kan realiseren.”

Experimenteerruimte essentieel

“De overheid gaf ons bij het Manifest gezonde leefomgeving experimenteerruimte in wet- en regelgeving. Dat moet hier ook. Dan voorspel ik voor het emissiedeel opbrengst in het kwadraat. We hanteren bewezen werkwijzen: experttafels die snel inzicht geven in de toepasbaarheid van allerlei technieken. Dus zonder dat je allerlei tijdrovend onderzoek of octrooiaanvragen moet doen voordat een methode toegestaan wordt. Dat resulteerde in enorme versnelling: er draaien nu tien pilots die alle tien een forse reductie van fijnstof kunnen laten zien. Op die leest willen we ook verder.

Opschalen is zeker reëel. Als landbouw hebben we hier een enorm proactieve houding om naar oplossingen te zoeken voor vraagstukken rondom luchtkwaliteit, bodem en circulair denken. Je ziet hier de ruime blik en enorme betrokkenheid.”
“Naast emissie zijn eiwittransitie en de natuurlijke kringloop en de herwaardering van de bodem belangrijke lijnen die onlosmakelijk verbonden zijn met CO2-reductie en eiwittransitie. Ook in de visie van de minister.”

bron: Regio FoodValley

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden