Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 in de steigers

Foto:

Er is nog geen voorzitter en de bewoners zijn er nog niet in vertegenwoordigd, maar het Platform Binnenstad 2.0 kan van start.

Uitgangspunt blijft het visiedocument “Aantrekkelijk Nijkerk

De structuur is simpel. Er is een bestuur en er zijn werkgroepen. In het bestuur zitten de gemeente, ondernemers (NOV), vastgoedeigenaren (VVN) en – op den duur – bewoners  Naast deze vier partijen is er een sterke verbinding met City Marketing. De werkgroepen gaan zich in het begin vooral bezig houden met de leegstand, de bereikbaarheid, beleving en comfort en evenementen. Er is nog geen voorzitter. Als u zin heeft, kunt u zich melden. De huidige voorzitter Han Verhoog gaat het in ieder geval niet doen.

De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke beleid blijft natuurlijk wel bij de Gemeenteraad.

Verhoog: “We zijn enthousiast over deze vernieuwde opzet. Hiermee bouwen we verder op het goede werk van de afgelopen jaren en borgen we ook voor de toekomst de betrokkenheid, energie en de belangenbehartiging van diegenen voor wie een aantrekkelijke binnenstad van direct belang is.”

Verhoog en zijn mensen hadden zich niet uit het veld laten slaan door het niet doorgaan van de BIZ en al evenmin door de weerstand, die er momenteel over de parkeerplannen bestaat.

Wethouder Wim Oosterwijk viel hem in positivisme bij : “Als gemeente begroeten wij deze doorontwikkeling van harte. Een aantrekkelijk centrum is voor Nijkerk essentiëler dan ooit in deze tijden van verandering. We zetten zo een volgende stap op de weg van burgerparticipatie, een traject waar Nijkerk landelijk gezien behoorlijk vooroploopt. We hebben elkaar voor volgende fase gevonden om kar te trekken.”

B&W achter plan

Het Platform Binnenstad Nijkerk heeft een plan gemaakt voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van het Platform. Dat is nodig om ook op den duur de ambities voor een aantrekkelijke binnenstad waar te kunnen maken. Het plan is goedgekeurd door het college van B&W en de besturen van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV) en de Vereniging Vastgoed Nijkerk (VVN).

Het Platform Binnenstad Nijkerk is in 2016 opgericht als vrijwilligersorganisatie. De opzet was een netwerkorganisatie, bestaande uit vrijwilligers aangevuld met ambtenaren van de gemeente. Die organisatie was verdeeld in zeven werkgroepen, die diverse concrete plannen hebben gemaakt en uitgevoerd. Kijk daarvoor in ons dossier “Platform Binnenstad

Ambities

Het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0 is ontworpen om het werk voor de binnenstad zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Alleen wordt de organisatie nu steviger en meer gestructureerd.  Het platform functioneert als “het bedrijf van de binnenstad”. Het wordt een gelijkwaardige samenwerking tussen de NOV, VVN, bewoners van de binnenstad en de gemeente. Dat zijn de partijen, die een direct belang bij een bruisende binnenstad hebben. De bewoners zijn nog niet vertegenwoordigd. Hiervoor is het nodig dat de bewoners van de binnenstad zich eerst gaan verenigen. De gemeente zal hiervoor het initiatief nemen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een wijk- of buurtvereniging.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden