Aanstekelijk enthousiasme rond visie Nijkerkse centrum

Foto: werkgroep binnenstad

Meer dan 200 ondernemers, bewoners, politici, wethouders bij elkaar in Princesse, een onverwacht grote opkomst afgelopen week. Ze kwamen allemaal af op de visie “Aantrekkelijk Nijkerk”. Vrijdag werd er op terug gekeken.

De voorzitters van de werkgroepen bestempelden die avond als een mooi voorbeeld, van hoe het ook kan. De avond was in Princesse, maar er werd door meerdere horecaondernemers die avond gezamenlijk opgetrokken. Dat gezamenlijk optrekken moet in de toekomst veel meer gaan gebeuren.

Marina Lanting, Hiltjo Graafland vertolkten hun gevoel ook namens de afwezige Harold Beugelink: heel positief. Dat geldt niet alleen voor die avond, maar ook de weg ernaar toe. Zo noemde Hiltjo Graafland de samenwerking met de gemeente “opzienbarend positief”.

De afgelopen drie maanden hebben drie werkgroepen (samen met de gemeente) gewerkt aan de totstandkoming van deze visie: vastgoed, openbare ruimte en branding. Ze willen, “dat in 2020 Nijkerk wordt herkend als een plek waar mensen uit Nijkerk en de regio graag verblijven in het verzorgde en historische binnenstadgebied.” Het gaat daarbij om een totaalpakket, waarbij het “merk” Nijkerk het vertrekpunt is: het is goed toeven in het centrum.
In tegenstelling tot voorheen gaat het niet meer om op zichzelf staande plannen, die ook los van elkaar ontwikkeld werden. Alle plannen moeten in samenhang ontwikkeld worden, of het nu gaat om vastgoed (met hernieuwde aandacht voor historische gevels) openbare ruimte (nog veel meer ontrommeling) of branding (Nijkerk, een plek waar men graag verblijft)

2015-11-06 visiedocument 4

Nieuwe elementen
Het Kerkplein met een “huis van de stad” was een opvallend nieuw idee, maar – volgens Graafland en Lanting – zaten er meer echt nieuwe elementen in. Bijvoorbeeld een autovrije Langestraat en straten waar de auto te gast is, de fietser dus voorrang heeft. Nieuw is ook het soepeler omgaan met bestemmingen van panden. Als een winkelier er de brui aan geeft en iemand wil er gaan wonen of een kantoor beginnen, dan moet dat kunnen. Wilt u er alles van weten, dan kunt u het visiedocument er hier op na slaan.

2015-11-06 visiedocument 5

Ergert u niet verwondert u slechts
Nu zijn plannen mooi, maar hoe worden ze werkelijkheid? Volgens de voorzitters moeten er een cultuuromslag komen. Niet alleen bij de gemeente, waar men toch al probeert om meer verantwoordelijkheden bij de samenleving neer te leggen. Maarten Kroon (van de gemeente) is dan ook in zijn nopjes met de manier waarop deze visie tot stand is gekomen. Kroon: “Het is een mooi voorbeeld van hoe het moet gaan van nu: de gemeente helpt initiatieven vanuit de samenleving te realiseren.” Die cultuuromslag geldt niet alleen voor het ambtenarenapparaat, ook raadsleden en wethouders zullen hun manier van denken (wij weten wat goed is voor de samenleving) achter zich moeten laten. De hokjesgeest en het eigen belang eerst moeten van tafel, bij ondernemers, bij vastgoedeigenaren, bij alle belanghebbenden eigenlijk.

(foto Harry Koelewijn) Lanting, Kroon, Graafland in gesprek met Hackmann
(foto Harry Koelewijn) Lanting, Kroon, Graafland in gesprek met Hackmann

Volgens de werkgroepen lijkt er momenteel een breed draagvlak voor de ideeën, die ze ontwikkeld hebben. Zij zelf zeggen, dat de tijd rijp is voor een nieuw elan en voor actie.

Dossier:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden