Sociaaldomeinraad zoekt leden en voorzitter

Bijeenkomst van dialooggroep "Sociaal Domein
Foto:

De gemeente Nijkerk zoekt een nieuwe voorzitter en een aantal nieuwe leden voor de Sociaal Domein Raad.

Het gaat om inwoners die belangstelling hebben voor het Nijkerkse gemeentelijke beleid op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen (sociaal domein). Van belang is, dat zij betrokken zijn bij de samenleving en kunnen opkomen voor het algemeen belang van kwetsbare inwoners. Solliciteren voor deze vrijwilligersfunctie waar een kleine vergoeding tegenover staat, is mogelijk tot en met 5 mei 2019.

SDR

De Sociaaldomeinraad (SDR) is een adviesraad die met de gemeente meedenkt over de ontwikkelin-gen in het sociaal domein en de participatiewet. De SDR stimuleert dat inwoners kunnen meepraten in het gemeentelijke beleid, signaleert ontwikkelingen (vooral vanuit kwetsbare inwoners) en geeft adviezen aan de gemeente. Deelnemers kunnen meedenken vanuit bijvoorbeeld hun betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk. Belangrijk is, dat leden van de Sociaal Domein Raad in staat zijn om vanuit het perspectief van verschillende (kwetsbare) doelgroepen knelpunten te signaleren en verbetervoorstellen te formuleren. Het lidmaatschap van de SDR betreft vrijwilligerswerk waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. De SDR beschikt over een budget voor scholing en activiteiten. Deelname aan de Sociaal Domein Raad vereist een bereidheid tot inzet van minimaal 4 uur per week.

Het verschil maken

Wethouder Harke Dijksterhuis vindt de Sociaal Domein Raad heel belangrijk. “Het is goed om gemeentelijk beleid te toetsen bij mensen die er naar kijken als vertegenwoordiger van diverse kwetsbare doelgroepen. Leden van de Sociaal Domein Raad hebben bovendien de belangrijke taak om bij de gemeente aan te geven wat er speelt bij deze doelgroepen, waar zij tegenaan lopen en hoe wij hen het beste kunnen betrekken. Ik hoop van harte dat mensen solliciteren om zo het verschil te kunnen maken voor deze kwetsbare groepen in de samenleving”.

Meer informatie en functie eisen

Meer informatie over de functie en de eisen daarvoor, zijn te vinden op www.nijkerk.eu . Belangstellenden kunnen solliciteren of meer informatie vragen via email : [email protected] of via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14033, waarbij ze kunnen vragen naar mevrouw Anja Lamers.

Solliciteren kan tot en met 5 mei.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden