Doorstroming van woningen aantrekkelijker te maken

Foto:

Woningstichting Nijkerk en de gemeente Nijkerk starten een experiment om de doorstroming van woningen te bevorderen.

De WSN gaat huurders vragen, of zij de woning willen kopen of naar een woning willen verhuizen die beter past bij hun situatie. Wanneer de woning verkocht wordt, bouwt WSN voor de opbrengst twee nieuwe huizen.

Zo wordt geprobeerd de schaarste aan woningen voor starters en voor ouderen een beetje terug te dringen.

Betere mix koop en huur

Het experiment draait om woningen die niet meer passen in het woningaanbod van de woningstichting. ‘Niet elke huurder komt hiervoor in aanmerking. Het gaat bijvoorbeeld om hele luxe woningen, of woningen in wijken waar hele straten sociale huur zijn. Daar willen we een betere mix van koop en huur’, vertelt directeur Peter Toonen. ‘Of juist woningen die ergens los staan: wij hebben als woningstichting liever woningen dichter bij elkaar.’

Hij benadrukt dat niemand gedwongen het huis uit moet: wie niet wil kopen en niet wil verhuizen, kan er gewoon blijven wonen.

Grote problemen op de woningmarkt

De vraag naar woningen in Nijkerk is groter dan het aanbod. Koophuizen zijn duur, waardoor starters moeite hebben een hypotheek te verkrijgen. Ouderen blijven lang in een grote (eengezins)woning wonen, omdat er te weinig -voor hen passend- aanbod in de buurt is. In het experiment wil WSN bouwen en daarnaast de verhuisketen op gang brengen.

Woningen per levensfase

Het idee is, dat bijvoorbeeld senioren verhuizen naar een woning die beter bij hen past, zoals bijvoorbeeld een woning die gelijkvloers is. De huurprijs zou dan niet veranderen. De vrijgekomen woning wordt vervolgens verkocht.  Het gaat om woningen die al langer op de lijst staan om verkocht te worden. Directeur van de woningstichting, Peter Toonen: “Het positieve hiervan is dat we meer woningzoekenden blij kunnen maken met een woning en dat we huurders de mogelijkheid geven naar een woning te verhuizen die past bij hun levensfase.”

Passend woningaanbod belangrijk

De gemeente werkt mee aan dit experiment. Wethouder Harke Dijksterhuis: “We vinden het belangrijk dat er voldoende passend woningaanbod is voor mensen in onze gemeente. Niet voor niets hebben we al veel gesprekken met de samenleving gevoerd en onderzoeken gedaan om in kaart te brengen aan welke soort woningen behoefte is. Dit experiment draagt bij aan ons streven om voor zoveel mogelijk inwoners van Nijkerk een passende woning beschikbaar te hebben.”

Experiment duurt 2 jaar

Het experiment loopt tot eind 2020. Tussentijds en aan het eind van 2020 wordt het experiment geëvalueerd. De WSN verkoopt jaarlijks ongeveer 35 woningen, maar nooit meer dan 50. Dat zou betekenen, dat bij een succesvol verlopen experiment er ongeveer 70 tot 100 woningen door de WSN gebouwd kunnen worden. Dat zijn dan sociale huurwoningen voor de lage inkomens en woningen voor de middeninkomens. Die huizen staan er natuurlijk niet onmiddellijk, dus zal het aanbod van huurwoningen tijdelijk minder zal zijn. Wethouder Dijksterhuis: ” Alle kleine beetjes helpen om beweging in de woningmarkt te brengen. “Andere min of meer concrete plannen hiervoor verschijnen in de Woonvisie, die de tweede helft van dit jaar op tafel zal liggen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden