Routekaart Energieneutraal geeft kaders voor gemeentelijk energiebeleid

Foto: rechtenvrij

Het college van B en W zet zich in voor een duurzaam en toekomstbestendig Nijkerk.

In het coalitieakkoord is duidelijk gemaakt dat op het gebied van duurzaamheid het roer om moet.  Het college wil, dat Nijkerk in 2035 CO2-neutraal en in 2050 volledig energieneutraal is. Om dat te halen, stelt B&W de gemeenteraad voor om de Routekaart Energieneutraal vast te stellen.

Die routekaart geeft kaders voor het energiebeleid van de gemeente Nijkerk. Om de doelen te kunnen halen, moet niet alleen 50% energie bespaard worden, maar moet energie ook duurzaam worden opgewekt. De routekaart is in lijn met de gemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke ambities.

In het coalitieakkoord staat de doelstelling om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat er netto geen CO2 meer wordt uitgestoten. Gemeenten kunnen er voor kiezen om dit percentage niet op eigen grondgebied te behalen en dit af te kopen met certificaten die ervoor zorgen dat CO2-uitstoot buiten de gemeentegrenzen wordt gecompenseerd.

100% energieneutraal

2035 CO2-neutraal is een tussenstap naar de doelstelling om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.
In een energieneutrale gemeente wordt alle verbruikte energie binnen de eigen grenzen duurzaam opgewekt. Het doel is nog wel ver weg, want op dit moment is het percentage duurzame energie niet meer 5%.

Energie besparen en energie duurzaam opwekken

Zo veel mogelijk energie besparen kan door huizen te isoleren en volledig elektrisch te gaan rijden.
Daarbij is het ook nodig om op alle daken die daarvoor geschikt zijn zonnepanelen te leggen. Bovendien is het zaak ervoor te zorgen dat geen enkel huishouden in 2050 nog aardgas gebruikt. Bovendien moet op ongeveer 184 hectare land zonnepanelen geplaatst worden (zonnevelden). verder moet 8 windturbines gebouwd worden.

Nu een stevige versnelling inzetten.

Wethouder Harke Dijksterhuis: ”Ik zie dat er in onze gemeente op het gebied van duurzaamheid al veel mooie initiatieven zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de grote belangstelling voor onze duurzaamheidslening. De jaren 2035 en 2050 lijken nog ver weg, maar als we onze doelstellingen willen bereiken, is het belangrijk om nu een stevige versnelling in te zetten. Deze routekaart is een mooi startpunt. De komende tijd zullen de ambities uitgewerkt worden naar concrete plannen en projecten. Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn moeten we met elkaar de schouders er onder zetten. Dit zal ook veel inzet vragen van bedrijven, energie coöperaties, inwoners en andere partijen. Niet in de eerste plaats omdat het Europese of landelijke afspraken zijn, maar vooral omdat we Nijkerk op een goede en verantwoorde manier willen doorgeven aan toekomstige generaties!”

Vervolg

Wanneer de gemeenteraad de Routekaart Energieneutraal vaststelt, gaat het college deze  uitwerken in een uitvoeringsprogramma 2020-20023. Daarbij betrekt de gemeente de samenleving.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden