BeleidsProkkel in Nijkerk succes

Foto:

De gemeente en Careander organiseerden  in samenwerking met MEE Veluwe op donderdag 6 juni een zoge-naamde ‘BeleidsProkkel’.

Dat gebeurde, omdat het van 3 tot en met 8 juni “Prokkelweek”is.

Prokkelen

Prokkelen betekent, dat mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten.

In de nationale Prokkelweek worden verschillende activiteiten georganiseerd op lokaal, regionaal en landelijk niveau, waarbij inspirerende ontmoetingen centraal staan. In Nijkerk was deze ontmoeting inderdaad zeer inspirerend.

Beleidsprokkel

Ruim veertig inwoners, college- en raadsleden en ambtenaren ontmoetten elkaar in het stadhuis. De inwoners die meededen, wonen of werken allemaal bij ’s Heerenloo -Goed Bezig, GGZ/DAC, Careander/Postkamer + Werkkamer, Philadelphia/Kombuis en Philatuin, Rozelaar/De Pol of ’s Heerenloo/Prins Heerlijk. Ook MEE Veluwe was aanwezig als adviserende partner op het gebied van mensen die ondersteuning nodig hebben.

Het doel van de BeleidsProkkel is, dat overheden praten met mensen met een beperking, om steeds beter te begrijpen waar zij tegenaan lopen. Door samen te praten, kan het beleid alleen maar beter worden voor iedereen.

Persoonlijk contact is de basis

Wethouder Harke Dijksterhuis: ”Het persoonlijke contact met de mensen is de basis om elkaar echt te begrijpen. Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente en we willen zo veel mogelijk rekening houden met de mensen die er wonen en werken. Ik vond het waardevol om te horen waar de deelnemers tegenaan lopen en wat zij belangrijk vinden. Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en de Sociaal Domein Raad nemen de input van vandaag mee om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de meer kwetsbare mensen in Nijkerk. En ik hoop dat de deelnemers vanuit de verschillende organisaties ook wat meer zicht hebben gekregen op hoe een gemeente werkt”.

Tijdens de BeleidsProkkel werd er speelde Dijksterhuis een quiz om meer te leren over wat een gemeente doet. Hij liet zich ontvallen: “Met z’n allen weten we bijna alles en anders vragen we het.” De leukste quizvraag was ongetwijfeld “Kijken alle ambtenaren uit het raam?” De meeste gaven het juiste antwoord: nee, natuurlijk.

Burgemeester Renkema lichtte zijn rol toe en legde uit,waar de ambtsketen vandaag komt: “Die kregen burgemeesters vroeger omgehangen bij grote calamiteiten. Zij gaven dan leiding aan de bestrijding daarvan.Zo onderscheidden ze zicht van anderen.”

Ook kregen de aanwezigen een rondleiding en maakten zij een gespeelde trouwceremonie mee. Na een mooi persoonlijk verhaal van ervaringsdeskundige Leonie van den Berg ging men in groepjes met elkaar in gesprek. Basis voor deze gesprekken waren vragen en opmerkingen die de deelnemers zelf hadden aangeleverd. Na een gezamenlijke lunch gingen burgemeester Renkema, de wethouders Dijksterhuis en Broekman, de raadsleden Van Loozen en Doornhof en Sociaal Domein Raadslid Passchier op bezoek bij de deelnemende organisaties. Zij kregen daar rondleidingen en konden op sommige plaatsen meedoen met de werkzaamheden van die organisaties.

Beleidsprokkel succes

Careander en de gemeente spreken van een geslaagde BeleidsProkkel, die zeker voor herhaling vat-baar is. De landelijke organisatie van de Prokkelweek heeft activiteiten en organisaties genomineerd die anderen tot voorbeeld en inspiratie zijn. Deze organisaties kunnen de ‘Gouden Prokkel’ winnen. Careander is hiervoor genomineerd. Door de hele gemeente hebben zij prikkelende ontmoetingen georganiseerd, waarvan de prokkel in het stadhuis er één is. Op vrijdag 28 juni wordt bekend wie de ‘Gouden Prokkel’ wint.

Overigens was er niet alleen op het stadhuis wat te doen. Er waren ook activiteiten bij Jumbo Nijkerk, Montfrans, A1 mediagroep en de bibliotheek. Bovendien ging een fotograaf de polder in met een paar deelnemers.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0