Technici nog steeds moeilijk te vinden

Foto: rehtenvrij

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort daalde in juni van dit jaar verder naar 4.545 (-3,1%).

Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,2%.

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort aan werkzoekenden met een industrieel beroep is met een vijfde afgenomen het afgelopen jaar. Op regionaal niveau gaat 6% van de WW-uitkeringen naar technici. De werkgelegenheidsgroei in de industrie vlakt af als gevolg van de afname van exportmogelijkheden en personeelstekorten. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde factsheet industrie.

Ook in juni daling aantal WW-uitkeringen

Eind juni verstrekte UWV 4.545 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. In juni nam het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort ten opzichte van mei af met 144 (-3,1%). Landelijk daalden de WW-uitkeringen met 3,2%. De grootste afname van uitkeringen deed zich voor in de bedrijfseconomische & administratieve beroepen, technische beroepen en bij de beroepen in de zorg & welzijn. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 16,9%, oftewel 925 uitkeringen. In heel Nederland was de WW-daling 15,7%. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen, de commerciele beroepen en in de zorg & welzijn daalden de uitkeringen het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in juni 2019 in de regio Amersfoort 2,5%. Dit is ruim onder het landelijk WW-percentage van 2,7%.

6% regionale WW-uitkeringen naar technici

UWV verstrekte eind juni in de regio Amersfoort 285 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een industrieël beroep. Dat is 6% van de regionale WW-uitkeringen. Een jaar eerder waren dat nog 358 uitkeringen, oftewel een afname met 20% (-73 uitkeringen). Industriële bedrijven maken in vergelijking met andere sectoren relatief vaak gebruik van uitzendkrachten. Uit de landelijke factsheet Industrie die UWV vandaag uitbrengt, blijkt dat vier op tien mensen op uitzendbasis in de sector aan de slag is. De sector is gevoelig voor veranderingen van de conjunctuur en exportmogelijkheden.

Figuur 1 Ontwikkeling lopende WW aan werkzoekenden met een industrieel beroep, regio Amersfoort

bron: UVV

Beperkte groei industriele werkgelegenheid in 2019 – 2020

Industriële bedrijven hebben eind 2018 in de regio Amersfoort zo’n 15.500 werknemers. Met een aandeel van 9% in de totale werkgelegenheid is de industrie regionaal iets minder sterk vertegenwoordigd dan landelijk (10%). De banengroei is beperkt. UWV verwacht voor 2019 een toename van het aantal banen tot 15.800 en 16.000 banen voor 2020. Een haperende export en personeelstekorten spelen hierbij een rol. Bijna de helft van de werkenden in de industrie is aan de slag in een technische functie. Technologische ontwikkelingen zorgen over een langere periode voor een structureel dalende trend van de industriële werkgelegenheid. Het belang van denkwerk en sociale vaardigheden neemt toe ten opzichte van de meer fysieke taken, maar tegelijkertijd blijven technische basiskennis en vakvaardigheden belangrijk.

In de sector ervaart één op de vijf werkgevers belemmeringen door personeelstekort. In de regio Amersfoort behoren tot de moeilijk vervulbare vacatures onder meer installateurs luchtbehandeling en koeltechniek, assemblagemonteurs werktuigbouw, automonteurs en elektriciëns en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden