Sociaal Domein Raad weer compleet

Foto:

De rol en de samenstelling van de Sociaal Domein Raad (SDR) zijn de afgelopen maanden veranderd.

De samenstelling

Zeger de Haan (voorzitter)
Herbenoemd zijn
Herman Verheij j
Fatima Laghmouchi
Henrike van Maanen
Tineke Passchier-Stegeman
Nieuwe leden zijn:
Brenda Buijtenhuis
Petra Kuhl
Harry Berg
Gerard) Koorevaar
Jan van Wezel

De opdracht

De SDR is een adviesraad die met de gemeente meedenkt en adviseert over de ontwikkelingen binnen de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. De SDR en de gemeente hebben in de afgelopen maanden gewerkt aan een gewijzigde rolopvatting. Daar is uit komen rollen, dat het vooral om 2 aspecten gaat. Bewoners moeten meer bij de beleidsvorming van de gemeente betrokken worden. Daarnaas5t komt de nadruk te liggen op het signaleren van ontwikkelingen bij kwetsbare inwoners.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0