Rekenkamercommissie onderzoekt dienstverlening gemeente

Foto:

De rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Het onderzoek doet de rekenkamercommissie mede op verzoek van de gemeenteraad.

In het onderzoek gaat de rekenkamercommissie kijken waarom inwoners in 2018 de dienstverlening op het gebied van bouw en wonen en woonomgeving minder beoordeelden dan het gemiddelde in Nederland. De rekenkamercommissie wil met het onderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening.

Dienstverlening blijft achter

In 2018 heeft de gemeente een burgerpeiling laten uitvoeren. Hieruit is naar voren gekomen dat de dienstverlening wel een voldoende scoort, maar lager is dan het landelijk gemiddelde. Met name de dienstverlening op het terrein van bouw en wonen en woonomgeving blijft achter. Het rekenkameronderzoek moet meer inzicht geven in deze achterblijvende beoordeling. De rekenkamercommissie gaat na welke doelen de gemeente zichzelf heeft gesteld ten aanzien van de dienstverlening en of ze daaraan voldoen.

Ook zal het proces van dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie onder de loep genomen worden. Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren die leiden tot een verbetering van de dienstverlening.

De resultaten worden volgend jaar mei verwacht

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden