Keolis Nederland wordt nieuwe busvervoerder 

Foto:

Vanaf december 2020 verzorgt Keolis Nederland het busvervoer op de Veluwe, in Midden-Overijssel en in Apeldoorn en Zwolle.

Dus ook in Nijkerk.

Vanaf september 2021 verzorgt deze vervoerder ook het OV in Lelystad. In december 2023 komt hier de regio IJsselmond bij. Dit is het resultaat van de eerste gezamenlijke openbare aanbesteding door de drie provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Bijzondere aandacht bij de aanbesteding ging naar verduurzaming van het busvervoer, de dienstregeling én service aan de reiziger.

Vier bedrijven

Vervoerders Arriva, Connexxion, EBS en Keolis Nederland hebben een bod gedaan op de concessie IJssel-Vecht. Keolis Nederland kwam als beste uit de bus. Met de concessie is tussen de 70 en 80 miljoen euro gemoeid. In totaal gaat het om zo’n 300 voertuigen. Reizigersorganisaties zijn betrokken geweest bij het aanbestedingsproces. Zij brachten advies uit over de eisen die zijn gesteld.

Aanbestedingscriteria

De inschrijvingen zijn beoordeeld op de in de aanbesteding gestelde eisen. Speciale aandacht in de aanbesteding gaat uit naar de verduurzaming van het busvervoer. Zo moeten de meeste buslijnen van de stadsdiensten meteen volledig zero-emissie rijden. Vanaf 2025 geldt dat voor alle nieuw aangeschafte bussen in het gebied IJssel-Vecht.

Waarom Keolis Nederland

Met de gunning van de concessie IJssel-Vecht aan Keolis Nederland krijgen de provincies er een ambitieuze vervoerder bij die bij een gelijkblijvende exploitatiebijdrage meer openbaar vervoer aanbiedt. De reizigers krijgen een beter OV-aanbod door een toename van het aantal dienstregelingsuren die Keolis inzet om de bereikbaarheid van de economische kerngebieden, regionale centra en middelgrote steden te verbeteren. Voor reizigers komen er ook speciale productformules waaronder ComfortRRReis op vier HOV-assen. De vakantiedienstregeling wordt verkort. Hiervan profiteren met name de forenzen.

Duurzame concessie

Vanaf de start van de concessie wordt er gereden met voertuigen die vrijwel allemaal emissievrij zijn. Zo draagt Keolis Nederland bij aan de ambities van de provincies om de CO2 uitstoot door het openbaar vervoer terug te dringen en zo hun bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord. Op diverse bushaltes komen reisinformatiepanelen werkend op zonne-energie. Met al deze maatregelen wordt dit een van de meest duurzame concessies van Nederland.

Service aan de reizigers

Op diverse stations komt een moderne haltezuil met een touchscreen. Hier kunnen mensen informatie krijgen over de busdienst én ook over andere mobiliteitsdiensten en de omgeving. In Apeldoorn, Lelystad en Zwolle komen servicewinkels voor persoonlijk klantcontact.

Maatschappelijke betrokkenheid

Keolis Nederland toont haar maatschappelijke betrokkenheid door oog te hebben voor de belangen van haar personeel, van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en gemeenten in het concessiegebied. Keolis bevordert de duurzame inzetbaarheid van chauffeurs. Hierdoor blijft het werkplezier en deskundigheid op peil waardoor tot op latere leeftijd inzetbaarheid geborgd wordt.

Merknaam

De bussen gaan rijden met het merk en de huisstijl van RRReis in een paars-blauw-groene stijl.

Hiermee presenteren de drie provincies een samenhangend netwerk van regionaal openbaar vervoer. Betrouwbaar én toegankelijk. De schrijfwijze van RRReis met drie keer een ‘R’ staat symbool voor de samenwerking van de drie provincies. Het merk en de huisstijl ‘RRReis’ worden geleidelijk in de drie provincies ingevoerd. Bij elke nieuwe bus- en treinconcessie krijgen de nieuwe voertuigen deze stijl.

Van zeven naar drie concessiegebieden

De colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel werken samen in de aanbesteding van het bus- en treinvervoer in de drie provincies. Op dit moment zijn er zeven verschillende gebieden voor het openbaar vervoer in Oost-Nederland. Dit worden er drie. De eerste nieuwe concessie IJssel-Vecht start in december 2020. In december 2022 rijden de nieuwe bussen in het gebied Rijn-Waal. In het gebied Berkel-Dinkel is dat vanaf december 2023.

Ook de meeste regionale treindiensten maken onderdeel uit van de nieuwe concessie-indeling. Navraag leerde, dat de Valleilijn gewoon blijft rijden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden