Veilig Thuis Gelderland tevreden over verplichte meldcode

Foto:

Sinds januari 2019 is het aantal meldingen van Huiselijk geweld 15% groter dan verwacht.

Het aantal adviesaanvragen nam meer dan 60% toe dan verwacht. Dat schrijven B&W in een brief aan de raad.

De toename wordt toegeschreven aan de verplichte meldcode voor professionals, waar ze zich vanaf 1 januari 2019 aan moeten houden.
Zij moeten melding doen bij “Veilig Thuis” als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid. Veilig Thuis moet die melding onderzoeken en zonodig maatregelen nemen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden